Подобряване на безжичната свързаност и потребителските преживявания за трансгранични автоцентрове

В днешната епоха безпроблемното WiFi обслужване е от решаващо значение за автоцентровете, за да отговорят на нуждите на клиентите и служителите. Партнирайки си с Conect Are Us, Feu Vert възприе решението Nebula на Zyxel Networks, което позволява управлението на мрежи в множество обекти чрез облака. От този проект се възползваха общо 198 автоцентъра в Испания и Португалия, като осигуриха мощна свързаност и подобрено потребителско изживяване, съответстващо на съвременните изисквания.

Download PDF