WiFi 7

Chytré antény zajišťují podstatně lepší WiFi

Antény patří mezi nejdůležitější součásti WiFi přístupového bodu, protože se od nich odvíjí síla a dosah signálu, a tím pádem také snadnost připojení k WiFi v rámci teoretické oblasti pokrytí.

Přístupové body (neboli AP) bývají vybaveny jedním ze tří typů antén. Prvním jsou „statické“ antény, které jsou orientovány jedním směrem, aby poskytovaly široký rozsah pokrytí. Tento typ obvykle najdete v jednoduchých přístupových bodech pro domácnosti nebo malá pracoviště.

Druhý typ představují antény s „dvojí optimalizací“. Ty jsou orientovány do dvou směrů a obvykle se s nimi setkáte v přístupových bodech určených k nástěnné nebo stropní montáži. Jejich účelem je zajistit pokrytí směrem ven i dolů.

A třetím typem jsou tzv. chytré antény. Jak už napovídá jejich název, tyto antény jsou zkonstruovány tak, aby zajistily pokrytí v místech, kde je nejvíce potřeba, a současně signál přizpůsobovaly podmínkám prostředí. Přístupové body vybavené chytrými anténami mohou být umístěny prakticky kdekoliv, přičemž zajišťují kvalitní pokrytí ve všech směrech. Velkou výhodou takových přístupových bodů je to, že dokáží podle aktuálních podmínek zvolit sílu signálu, šířku pásma a dokonce i používanou anténu (některé přístupové body mají až čtyři a jiné dokonce osm zabudovaných antén) tak, aby dosáhly co nejlepšího výkonu a kvality pokrytí.

Bez přístupového bodu s chytrými anténami se určitě neobejdete tam, kde hrozí rušení signálu nebo kde existují potenciální překážky v šíření signálu, jako jsou např. sklady nebo jiné velké objekty. A v neposlední řadě je určitě oceníte také v prostředí, kde se k síti WiFi připojuje velký počet uživatelů.

Bližší informace
Štítek