Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás mimořádně důležité. Společnost Zyxel Communications Corp. se sídlem na adrese No. 2, Industrial East 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30076, Taiwan (R.O.C.), jakož i její pobočky a dceřiné společnosti po celém světě (dále společně jako "Zyxel","my","nás" nebo"naše") se zavazují chránit vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") podrobně popisují, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy Evropské unie o ochraně osobních údajů, konkrétně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Podle definice GDPR bude společnost Zyxel Communications A/S, se sídlem na adrese Gladsaxevej 378, 2. sal th 2860 Søborg, Dánsko, správcem, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami, zatímco jiné pobočky společnosti Zyxel mohou být také správcem a/nebo zpracovatelem v závislosti na konkrétním zpracování.

"Osobní údaje" jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v případě, že platí alespoň jedna z následujících podmínek:

(a) zpracování je nezbytné k plnění smlouvy;
(b) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů; nebo
(c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností; nebo
(d) udělili jste souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů.

Kliknutím na odkaz níže přejdete na příslušnou část zásad ochrany osobních údajů:

Údaje, které shromažďujeme, a naše účely
 • a. Dotazy
  Můžeme zpracovávat údaje o e-mailu a/nebo telefonním čísle a/nebo jiné informace obsažené v jakémkoli dotazu, který nám zašlete, abychom mohli váš dotaz zpracovat a odpovědět na něj. Právním základem pro toto zpracování je v závislosti na okolnostech vašeho dotazu buď souhlas, nebo plnění smlouvy.
 • b. Používání webových stránek
  Můžeme zpracovávat údaje o tom, jak používáte naše webové stránky a služby. Tyto údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty na webových stránkách, jakož i informace o načasování, frekvenci a způsobu využívání služeb. Právním základem pro toto zpracování je buď souhlas, nebo náš oprávněný zájem, konkrétně zlepšení vašeho zážitku z návštěvy našich stránek. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné technologie, naleznete v části Soubory cookie a podobné technologie.
 • c. Používání našich služeb
  • Údaje o účtu
   U některých služeb společnosti Zyxel musí uživatelé zaregistrovat uživatelský účet, aby mohli zakoupenou službu aktivovat. Údaje o účtu mohou zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje a poštovní adresu. Tyto údaje mohou být zpracovávány za účelem poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich služeb, údržby našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracování je buď plnění smlouvy mezi vámi a námi, nebo naše oprávněné zájmy, konkrétně zlepšování úrovně našich služeb a/nebo vývoj dalších funkcí pro uživatele.
  • Údaje o službách
   V případě našich cloudových nebo internetových služeb můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete při jejich používání. Údaje o službách mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, typ prohlížeče, ID zařízení, IP adresu, MAC adresu, nastavení systému, statistiky sítě, stav licence, protokoly o činnosti, stav hardwaru zařízení a časové razítko přístupu. Tyto údaje mohou být zpracovávány pro účely poskytování našich služeb. Právním základem pro toto zpracování je buď plnění smlouvy mezi vámi a námi, nebo naše oprávněné zájmy, konkrétně zlepšování úrovně našich služeb a/nebo vývoj dalších funkcí pro uživatele.
  • Údaje o registraci licencí a produktů
   Můžeme zpracovávat informace týkající se registrace produktů nebo udržování platných licencí ve vašich zařízeních. Údaje o registraci licencí a produktů mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, ID zařízení, IP adresu a MAC adresu. Tyto údaje mohou být zpracovávány za účelem doručení zakoupených položek a/nebo služeb. Právním základem pro toto zpracování je buď plnění smlouvy mezi vámi a námi, nebo naše oprávněné zájmy, konkrétně zlepšování úrovně našich služeb a/nebo vývoj dalších funkcí pro uživatele.
 • d. Předplatné
  Pokud nám poskytnete souhlas s přihlášením k odběru marketingových informací, budeme zpracovávat vaši e-mailovou adresu a jméno za účelem zasílání marketingových informací o našich produktech a službách. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
e. Marketing a zákaznická podpora
 • S vaším souhlasem vám můžeme zasílat marketingová sdělení týkající se mimo jiné soutěží, propagačních akcí, odměn, chystaných aktivit a novinek o produktech a službách poskytovaných společností Zyxel a našimi vybranými partnery. Také můžeme zpracovávat příspěvky do soutěží a doručovat vám odměny. Pokud máme oprávněný zájem na zlepšení služeb, které vám poskytujeme, můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše údaje a demografické informace (mimo jiné včetně jména společnosti, povolání, pohlaví, jazykových preferencí, země, města a PSČ) získané z formulářů pro zákaznický průzkum v rámci našeho elektronického zpravodaje, abychom vám mohli poskytovat lepší zákaznickou podporu.
Soubory cookie a podobné technologie

Soubory cookie a podobné sledovací technologie používáme k tomu, abychom zlepšili vaše prohlížení našich stránek zobrazováním personalizovaného obsahu na základě vašich preferencí. Tam, kde to vyžaduje zákon, získáme váš souhlas předtím, než začneme shromažďovat související informace z vašeho zařízení nebo používat tyto technologie. Pokud si nepřejete, aby byly vaše údaje shromažďovány pomocí těchto technologií, můžete soubory cookie zakázat v nastavení svého webového prohlížeče. Takový postup však může ovlivnit vaše prohlížení a omezit online služby, které vám můžeme poskytnout.

Přečtěte si více.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány maximálně dva roky od ukončení nebo vypršení našich služeb nebo účelů, s výjimkou případů, kdy místní zákony a předpisy vyžadují jejich uchovávání po uplynutí této doby.

Příjemci údajů a předávání osobních údajů

Společnost Zyxel je globální společností. Vaše osobní údaje můžeme v souladu s platnými zákony předávat jiným subjektům společnosti Zyxel pro legitimní obchodní účely (včetně provozování našich webových stránek a poskytování služeb).

Vedle toho můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit:

 • zpracovatelům z řad třetích stran (např. poskytovatelům hostingových služeb, poskytovatelům softwaru sloužícího k řízení vztahů se zákazníky (CRM) a poskytovatelům marketingových řešení), a to na základě závazných smluvních povinností v oblasti ochrany údajů;
  • jakékoli příslušné straně, orgánu činnému v trestním řízení nebo soudu, a to v rozsahu nezbytném pro určení, výkon nebo obhajobu zákonných práv;
  • jakékoli příslušné straně pro účely prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo výkonu trestu, včetně ochrany před ohrožením veřejné bezpečnosti a předcházení tomuto ohrožení;
 • jakékoli příslušné třetí straně (nabyvatelům) v případě, že prodáme nebo převedeme veškeré naše podnikání nebo aktiva nebo jejich část (včetně případu reorganizace, zrušení nebo likvidace); a
 • jakémukoliv příslušnému poskytovateli z řad třetích stran, pokud naše webové stránky používají reklamu, plug-in moduly nebo obsah třetích stran. Pokud se rozhodnete pro interakci s takovou reklamou, plug-in moduly nebo obsahem, budou vaše osobní údaje sdíleny s příslušným poskytovatelem z řad třetích stran. Doporučujeme vám si před interakcí s reklamou, plug-in moduly nebo obsahem této třetí strany prostudovat její zásady ochrany osobních údajů;

Vzhledem k mezinárodní povaze našeho podnikání můžeme vaše osobní údaje předávat příjemcům v jiných zemích, včetně subjektů společnosti Zyxel, které se nacházejí mimo Spojené království a/nebo EHP, a dalším třetím stranám, jak je popsáno výše. Pokud předáváme osobní údaje z EHP nebo Spojeného království příjemci mimo EHP nebo Spojené království, který není jurisdikcí s odpovídající úrovní ochrany údajů uznanou Komisí EU, činíme tak na základě standardních smluvních doložek.

Vaše práva

Jako subjekt údajů můžete mít podle zákona o ochraně osobních údajů následující základní práva. Některá z práv jsou složitá a podléhají určitým zákonným požadavkům, přičemž naše shrnutí neobsahuje všechny podrobnosti. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny příslušných regulačních orgánů, kde najdete úplné vysvětlení těchto práv.

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů ("právo být zapomenut"), pokud jsou splněny určité důvody.
 • Právo na omezení/pozastavení zpracování osobních údajů
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
 • Právo kdykoli odvolat souhlas (pokud je zpracování založeno na souhlasu) - s tím, že takové odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného před datem, kdy jsme obdrželi oznámení o takovém odvolání souhlasu.
 • Právo vznést námitku proti zpracování (pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech).
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že jsme s vašimi osobními údaji nezacházeli v souladu s GDPR.

Máte-li jakékoli obavy nebo stížnosti týkající se našeho používání vašich osobních údajů nebo chcete-li uplatnit některé z výše uvedených práv, obraťte se na našeho zástupce pro ochranu osobních údajů, který je uveden níže. Ohledně všech práv, která si přejete uplatnit, odpovíme do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti, pokud se nejedná o obzvláště složitý nebo obtížný požadavek. V těchto případech odpovíme do tří měsíců a v prvním měsíci vás budeme informovat, že nám odpověď bude trvat déle než jeden měsíc. Před uplatněním těchto práv můžeme také požadovat prokázání vaší totožnosti.

Děti

Společnost Zyxel vědomě neshromažďuje informace od dětí, jak jsou definovány místními zákony, a necílí své webové stránky ani služby na děti. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dětí, podnikneme kroky k jejich co nejrychlejšímu odstranění.

Změny účelu

V průběhu času můžeme měnit účely zpracování. Jakékoli takové změny budou provedeny až po aktualizaci těchto zásad.

Změny a aktualizace

Tyto Zásady mohou být v případě potřeby aktualizovány. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli změnit jejich obsah. Aktualizovanou verzi těchto Zásad zveřejníme na těchto stránkách. Doporučujeme vám si pravidelně přečíst toto Oznámení o ochraně osobních údajů, abyste měli přehled o jeho aktuálním znění.

Náš zástupce pro ochranu osobních údajů

Pokud máte bydliště v zemi EU/EHP, obraťte se na společnost Zyxel Communications A/S na adrese Gladsaxevej 378, 2. sal th 2860 Søborg, Dánsko nebo na adrese euprivacy@zyxel.eu.

Pokud máte bydliště mimo EU/EHP, obraťte se na společnost Zyxel Communications Corp. na adrese No. 2, Industrial East 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30076, Taiwan (R.O.C.) nebo na privacy@zyxel.com.tw.

IP adresa

Webové stránky společnosti Zyxel využívají přesměrování IP adres k detekci IP adres uživatelů a poté uživatele přesměrují na regionální webové stránky, které jsou pro ně nejvhodnější na základě jejich polohy. Toto řešení zlepšuje spokojenost návštěvníků stránek tím, že jim poskytuje relevantnější informace v jejich místním jazyce. Společnost Zyxel v rámci procesu přesměrování neshromažďuje ani neukládá IP adresy uživatelů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 27. února 2024.