Wettelijke kennisgeving

Op alle inhoud berust auteursrecht © Zyxel en/of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Deze website ("Site"), met inbegrip van subwebsites die toegankelijk zijn vanaf de homepage, wordt gepubliceerd en beheerd door het hoofdkantoor van Zyxel Communications Corporation ("Zyxel"). Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de regels en voorschriften die hieronder worden vermeld. Alle regels en voorschriften gelden voor elke gebruiker en bezoeker van de Site.

Als u niet kunt voldoen aan een van onze voorwaarden, raden wij u aan het gebruik van deze Site onmiddellijk te beëindigen. Als een van deze regels wordt overtreden, zal Zyxel alle mogelijke juridische stappen ondernemen. Houd er rekening mee dat elk ongeoorloofd gebruik van het handelsmerk van Zyxel een schending is van het auteursrecht, het merkenrecht, het privacy- en publiciteitsrecht en van civiele en strafrechtelijke bepalingen.

De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. U mag software/firmware, Zyxel-handelsmerken, logo's of productgerelateerde nieuwsberichten/afbeeldingen die u van deze website kopieert, dus niet verkopen, distribueren, verzenden of wijzigen. U mag software/firmware van de Site downloaden voor persoonlijk gebruik. U mag de functionaliteit van deze site niet onderbreken of proberen te onderbreken op een manier die andere gebruikers of de webmaster overlast bezorgt.

Zyxel geeft u echter niet het recht om deze logo's en handelsmerken voor welk doel dan ook te gebruiken. U stemt ermee in de genoemde voorwaarden na te leven en het gebruik van de materialen op de website te beperken. Elk illegaal gebruik van Zyxel-handelsmerken is niet toegestaan, tenzij dit gepaard gaat met een voorafgaande schriftelijke toestemming van Zyxel.

Zyxel probeert de Site met redelijke inspanningen bij te werken. Zyxel is echter niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden. Eventuele niet-Zyxel producten/diensten die beschikbaar zijn op de Site zijn voor uw eigen referenties en worden niet geaccepteerd of goedgekeurd door Zyxel. Zyxel kan de voorwaarden en informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving bijwerken. Alle specificaties van producten die op deze website worden vermeld, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Niet alle producten/diensten van Zyxel die op de Site worden weergegeven, zijn op elk moment beschikbaar in uw regio of land. Neem voor meer informatie over specifieke producten/diensten contact op met uw lokale of desbetreffende Zyxel-wederverkoper(s) of -distributeur(s).

Deze site bevat diverse links naar andere sites. Deze links zijn bedoeld voor uw eigen gemak en Zyxel geeft geen garantie, inclusief maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, wettigheid of geldigheid van de inhoud van de sites van derden. Bovendien wijst Zyxel elke aanbeveling, steunbetuiging of goedkeuring van de sites van derden van de hand.