Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Zyxel Communications Corp., met het hoofdkantoor in No. 2, Industrial East 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30076, Taiwan (R.O.C.), evenals de nevenvestigingen en dochterondernemingen wereldwijd (hierna gezamenlijk aangeduid als"Zyxel","wij","ons" of"onze") zetten zich in voor de bescherming van uw privacy. Dit privacybeleid ("beleid") beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie, namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR).

Volgens de definitie van de GDPR is Zyxel Communications A/S, gevestigd te Gladsaxevej 378, 2. sal th 2860 Søborg, Denemarken, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze website, terwijl andere aan Zyxel gelieerde bedrijven ook een verantwoordelijke voor de verwerking en/of verwerker kunnen zijn, afhankelijk van de individuele verwerking.

"Persoonsgegevens" is informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als ten minste een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

(a) de verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren;
(b) verwerking is noodzakelijk voor legitieme belangen; of
(c) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of
(d) u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Klik op een link hieronder om naar dat gedeelte van het Privacybeleid te gaan:

Gegevens die we verzamelen en onze doelen
 • a. Vragen
  We kunnen e-mail- en/of telefoonnummergegevens en/of andere informatie in een vraag die u ons stelt, verwerken om ons te helpen uw vraag te behandelen en te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is toestemming of de uitvoering van een contract, afhankelijk van de omstandigheden van uw aanvraag.
 • b. Websitegebruik
  We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website en diensten. Dergelijke gegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, bekeken pagina's en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is ofwel toestemming ofwel onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van uw surfervaring op onze sites. Voor meer informatie over hoe wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken, zie Cookies en soortgelijke technologieën.
 • c. Gebruik van onze diensten
  • Accountgegevens
   Voor bepaalde Zyxel-diensten moeten gebruikers een gebruikersaccount registreren om de aangeschafte dienst te activeren. Accountgegevens kunnen bestaan uit naam, e-mailadres, inloggegevens en postadres. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om onze diensten te leveren, de veiligheid van onze diensten te waarborgen, onze databases te onderhouden en met u te communiceren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ofwel de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze servicestandaard en/of het ontwikkelen van meer functionaliteit voor gebruikers.
  • Dienstgegevens
   Voor onze cloud- of internetgebaseerde diensten kunnen we de persoonsgegevens verwerken die u verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten. De servicegegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, inloggegevens, browsertype, apparaat-ID, IP-adres, MAC-adres, systeeminstellingen, netwerkstatistieken, licentiestatus, activiteitenlogboeken, apparaathardwarestatus en toegangstijdstempel. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om onze diensten te kunnen leveren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ofwel de uitvoering van een contract tussen u en ons of onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze servicestandaard en/of het ontwikkelen van meer functionaliteit voor gebruikers.
  • Licentie- en productregistratiegegevens
   We kunnen informatie verwerken met betrekking tot productregistratie of het onderhouden van toepasselijke licenties op uw apparaten. De licentie- en productregistratiegegevens kunnen uw naam, e-mailadres, postadres, apparaat-ID, IP-adres en MAC-adres bevatten. Deze gegevens kunnen worden verwerkt om u aangeschafte contracten en/of diensten te kunnen leveren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ofwel de uitvoering van een contract tussen u en ons of onze legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze servicestandaard en/of het ontwikkelen van meer functionaliteit voor gebruikers.
 • d. Abonnementen
  Als u uw opt-in toestemming geeft om u te abonneren op marketinginformatie van ons, verwerken wij uw e-mailadres en naam om u marketinginformatie over onze producten en diensten te sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
e. Marketing en klantenondersteuning
 • Wanneer wij uw toestemming hebben, kunnen wij u marketingcommunicatie sturen, inclusief maar niet beperkt tot wedstrijden, promoties, beloningen, aanstaande evenementen en nieuws over producten en diensten van Zyxel en onze geselecteerde partners en kunnen wij inzendingen voor wedstrijden en beloningen naar en van u verwerken en leveren. Wanneer wij een legitiem belang hebben bij het verbeteren van de service die wij u bieden, kunnen wij uw gegevens en demografische informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot bedrijfsnaam, beroep, geslacht, taalvoorkeur, land, stad en postcode) uit onze eNieuwsbrief-klantenonderzoeksformulieren verzamelen en verwerken om u een betere klantenservice te kunnen bieden.
Cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare traceringstechnologieën om uw surfervaring op onze sites te verbeteren door gepersonaliseerde inhoud weer te geven op basis van uw voorkeuren. Waar dit wettelijk vereist is, zullen we uw toestemming vragen voordat we gerelateerde informatie van uw apparaat verzamelen of deze technologieën gebruiken. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld door het gebruik van deze technologieën, kunt u cookies uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser. Dit kan echter invloed hebben op uw surfervaring en de online diensten die wij u kunnen leveren beperken.

Meer lezen

Bewaren van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na beëindiging of beëindiging van onze diensten of doeleinden, met uitzondering van gevallen waarin lokale wet- en regelgeving vereisen dat de gegevens langer worden bewaard.

Ontvangers en doorgifte van persoonlijke gegevens

Zyxel is een wereldwijd bedrijf. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere Zyxel-entiteiten voor legitieme zakelijke doeleinden (waaronder het exploiteren van onze websites en het leveren van diensten aan u), in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan:

 • externe verwerkers (zoals aanbieders van datahostingservices, CRM-softwareleveranciers en aanbieders van marketingoplossingen), onder voorbehoud van bindende contractuele verplichtingen inzake gegevensbescherming;
  • elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
  • elke relevante partij met het oog op preventie, onderzoek, opsporing of vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, met inbegrip van het waarborgen tegen en het voorkomen van bedreigingen van de openbare veiligheid;
 • een relevante derde verwerver(s), in het geval dat we al onze activiteiten of activa of een deel ervan verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie); en
 • alle relevante externe leveranciers, wanneer onze website reclame, plugins of inhoud van derden gebruikt. Als u ervoor kiest om interactie aan te gaan met dergelijke advertenties, plugins of inhoud, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met de betreffende derde partij. We raden u aan om het privacybeleid van die derde partij te lezen voordat u interacties aangaat met de advertenties, plugins of inhoud van die derde partij;

Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in andere landen, waaronder Zyxel-entiteiten die gevestigd zijn buiten het Verenigd Koninkrijk en/of de EER, en aan andere derden zoals hierboven beschreven. Wanneer wij persoonsgegevens vanuit de EER of het VK doorgeven aan een ontvanger buiten de EER of het VK die geen rechtsgebied is met een adequaat niveau van gegevensbescherming zoals erkend door de EU-Commissie, doen wij dit op basis van Standaard Contractuele Clausules.

Uw rechten

Als betrokkene kunt u de volgende rechten hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en onderworpen aan bepaalde wettelijke vereisten, en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Lees daarom de relevante wetten en richtlijnen van de relevante regelgevende instanties voor een volledige uitleg van deze rechten.

 • Het recht op toegang tot persoonlijke gegevens
 • Het recht op rectificatie van persoonlijke gegevens die onjuist of onvolledig zijn
 • Het recht om persoonsgegevens te wissen ("het recht om vergeten te worden") als aan bepaalde voorwaarden is voldaan
 • Het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken/op te schorten
 • Het recht op gegevensportabiliteit
 • Het recht om toestemming op elk gewenst moment in te trekken (als de verwerking is gebaseerd op toestemming) - met de aantekening dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd vóór de datum waarop wij een kennisgeving van een dergelijke intrekking hebben ontvangen
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking (als de verwerking is gebaseerd op legitieme belangen)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de GDPR hebben verwerkt

Als u zorgen of klachten hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens of als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming, zoals hieronder vermeld. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek reageren op de rechten die u wilt uitoefenen, tenzij het verzoek bijzonder complex of omslachtig is. In dat laatste geval reageren we binnen drie maanden en informeren we u binnen de eerste maand als het langer dan een maand duurt voordat we reageren. We kunnen ook een bewijs van uw identiteit vragen voordat we deze rechten kunnen uitoefenen.

Kinderen

Zyxel verzamelt niet bewust gegevens van kinderen, zoals gedefinieerd door de lokale wetgeving, en richt onze website of diensten niet op kinderen. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld, zullen wij stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wijzigingen van doeleinden

We kunnen onze verwerkingsdoeleinden na verloop van tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen pas worden doorgevoerd nadat dit beleid is bijgewerkt.

Wijzigingen en updates

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt indien nodig. We behouden ons daarom het recht voor om de inhoud ervan op elk moment te wijzigen. We zullen de bijgewerkte versie van dit Beleid op deze site publiceren. We raden je aan de mededeling over gegevensbescherming regelmatig opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven.

Onze vertegenwoordiger voor gegevensbescherming

Als u in een EU/EER-land woont, kunt u contact opnemen met Zyxel Communications A/S op Gladsaxevej 378, 2. sal th 2860 Søborg, Denemarken of euprivacy@zyxel.eu.

Als u buiten de EU/EER woont, kunt u contact opnemen met Zyxel Communications Corp. op nr. 2, Industrial East 9th Road, Hsinchu Science Park, Hsinchu City 30076, Taiwan (R.O.C.) of privacy@zyxel.com.tw.

IP-adres

De Zyxel-website gebruikt IP-omleidingen om het IP-adres van gebruikers te detecteren en verwijst gebruikers vervolgens naar de regionale website die het meest geschikt is voor hen op basis van hun locatie. Dit verbetert de surfervaring van gebruikers door hen meer relevante informatie te bieden in hun eigen taal. Zyxel verzamelt of bewaart geen IP-adressen van gebruikers als onderdeel van het omleidingsproces.

Vanaf 27 februari 2024