WiFi 7

Ako môžu malé, ale inteligentné antény zmeniť kvalitu WiFi

Antény patria medzi najdôležitejšie súčasti WiFi prístupového bodu, pretože sa od nich odvíja sila a dosah signálu, a tým pádom tiež jednoduchosť pripojenia k WiFi v rámci teoretickej oblasti pokrytia.

Prístupové body (AP) sa dodávajú s jedným z troch typov antén. Prvým sú "statické" antény, ktoré sú orientované jedným smerom, aby poskytovali široký rozsah pokrytia. Takéto antény sa zvyčajne používajú v jednoduchých prístupových bodoch určených na použitie v domácnostiach alebo malých kanceláriách.

Druhý typ predstavujú antény s „dvojitou optimalizáciou“. Tie sú orientované do dvoch smerov a obyčajne sa s nimi stretnete v prístupových bodoch určených k nástennej alebo stropnej montáži. Ich účelom je zaistiť pokrytie smerom von aj dole.

Tretím typom sú "inteligentné" antény. Ako už napovedá ich názov, tieto antény sú navrhnuté tak, aby poskytovali pokrytie tam, kde je to najviac potrebné, a aby prispôsobovali signál podmienkam prostredia. Prístupové body s inteligentnými anténami možno umiestniť takmer kdekoľvek a poskytujú dobré pokrytie vo všetkých smeroch. Veľkou výhodou takýchto prístupových bodov je to, že dokážu podľa aktuálnych podmienok zvoliť silu signálu, šírku pásma a dokonca aj konkrétnu používanú anténu (niektoré AP majú až štyri alebo dokonca osem zabudovaných antén), aby poskytovali čo najlepší výkon a kvalitu pokrytia.

Bez prístupového bodu s inteligentnými anténami sa určite neobídete tam, kde hrozí rušenie signálu alebo kde existujú potenciálne prekážky v šírení signálu, ako sú napr. sklady alebo iné veľké objekty. A v neposlednom rade ich určite oceníte tiež v prostredí, kde sa k sieti WiFi pripojuje veľký počet používateľov.

Zistite viac
Štítok