Zyxel adds another layer of protection for your network

27/09/2022 Zyxel posilňuje ochranu vašej siete o ďalšiu vrstvu

Spoločnosť Zyxel nedávno začala technológiu sandboxing ponúkať ako štandardnú súčasť všetkých firewallov série ATP. Viac o tejto novinke, ktorá pre zákazníkov znamená významné posilnenie ochrany ich kriticky dôležitých sietí a služieb, zdelí Thorsten Kurpjuhn, Market Development Manager Europe, explains.

Je neskutočné, s akou rýchlosťou svet prijíma nové technológie. Dokonalým príkladom sú napríklad riešenia pre digitálnu bezpečnosť. Najskôr tu bola antivírová ochrana, ktorá sa kedysi považovala za samostatný špecializovaný obor. Potom prišla ochrana proti ďalším formám malwaru a útokom tipu Denial of Service (DoS), detekcia a prevencia prienikov, ochrana identity a dvojfaktorová autentizácia. To všetko sa v dnešnej dobe považuje za viacmenej „štandardné“ požiadavky na bezpečnostné brány a firewally.

Najnovšou položkou na tomto zozname je sandboxing. Táto technológia sa ešte nedávno považovala za prémiové riešenie, a tiež z toho dôvodu bola k dispozícii iba k našim firewallom série ZyWALL ATP.

Dômyselná technológia

Sandboxing sieť chráni pred novými hrozbami, ktoré vďaka tomu, že doposiaľ neboli identifikované, majú väčšiu šancu prekĺznuť cez obrannú líniu siete. Sandboxy fungujú tak, že detekujú neobvyklé alebo odlišné vzorce v dátovej prevádzke a izolujú podozrivé pakety. Tieto pakety sú následne analyzované z hľadiska potenciálnych hrozieb a príjemcovi predané až potom, čo je overené, že sú neškodné.

Vzhľadom k obrovskému objemu a dômyselnosti súčasných hrozieb sa technológia sandboxing stala nenahraditeľnou súčasťou digitálnej obrany sietí. A práve preto sme sa rozhodli toto prémiové riešenie poskytovať ako štandardnú súčasť našich firewallov ATP. Tie okrem iného zaznamenávajú stále lepšie predaje. A nie je sa čo diviť, pretože už teraz ponúkajú pokročilú ochranu, ktorá je prispôsobená potrebám malých a stredne veľkých organizácií a zahŕňa filter internetových stránok, kontrolu aplikácií, antimalware, reputačný filter, službu Collaborative Detection and Response pre spoločnú detekciu a riešenie hrozieb, službu Secure WiFi a reporting. A do tejto palety funkcií a služieb patrí ešte technológia sandboxing, o ktorú nás zákazníci stále častejšie žiadajú.

Mimochodom, Zyxel má riešenie aj pre menšie organizácie a firmy, ktorým sú určené produkty USG FLEX, ktoré síce nemajú všetky pokročilé funkcie ako prvky série ATP, ale aj tak poskytujú vynikajúcu úroveň bezpečnosti.

Ochrana pred výpadkami

Problémom súčasnosti avšak nie je len zvýšený počet hrozieb. Omnoho dôležitejšiu rolu dnes hrá tiež ochrana systémov pred výpadkami. V dôsledku digitálnej transformácie sme ešte nikdy neboli tak závislí na sieťach a konektivite ako dnes. A s tým, ako sa stávajú kriticky dôležitými pre každodenný život, rastie tiež nutnosť ich ochrany pred možnými výpadkami. To neznamená nič iného než ich zabezpečenie proti všetkým mysliteľným hrozbám.

Bohužiaľ platí, že neustále stúpa nielen počet hrozieb, ale tiež ich dômyselnosť. Neistota a problémy vyvolané pandémiou ochorenia Covid-19 a v poslednej dobe tiež vojnou na Ukrajine znamenajú zvýšený výskyt a riziko kybernetických útokov. Nebezpečie, ktorému čelíme, je veľmi reálne a riziko narušenia prevádzky sietí, a v dôsledku toho aj nášho každodenného života, je vysoké. Musíme preto robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme siete ochránili všetkými možnými spôsobmi.