Cloud Networking Management

Nebula Control Center

V septembri 2021 spoločnosť Zyxel Networks spolu s verziou P12 platformy Nebula predstavila tiež prvú verziu rozhrania Nebula OpenAPI určeného k priamej interakcii softvéru s touto cloudovou platformou a so zariadeniami, ktoré sú pomocou nej spravované. S rozhraním API môžu užívatelia platformy Nebula realizovať správu sietí Nebula pomocou vlastných aplikácií. Na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie a často kladené dotazy k rozhraniu Nebula OpenAPI.

Prehľad rozhrania Nebula OpenAPI
 • Zyxel Nebula API je RESTful rozhranie chránené protokolom HTTPS.
 • Zyxel Nebula API k autentizácii miesto štandardu OAUTH2 používa API kľúč.
 • API kľúč je určený pre správcu a zdieľa rovnaké oprávnenia.
 • Bližšie predstavenie rozhrania Zyxel Nebula OpenAPI nájdete tu.
Zoznam podporovaných API

Najnovšiu verziu rozhrania nájdete tu. Najnovšia verzia k dnešnému dňu je verzia0.1.25.

FAQ
Nevyhnutné podmienky:

Overte, že vaše zariadenia kompatibilné s platformou Nebula sú registrované pod organizáciou, ktorá má licenciu Nebula Professional Pack. Upozorňujeme, že integrácia rozhrania Nebula OpenAPI je možná iba v prípade licenčného balíčku Pro Pack.

Použitie API kľúča prostredníctvom ticketu/prípadu podpory:

Rozhranie Nebula OpenAPI zatiaľ prechádza rannou fázou a neustálym vývojom, a preto doposiaľ nie je všeobecne dostupné. Aby sme vám v tejto fáze mohli byť nápomocní, doporučujeme kontaktovať miestnu alebo regionálnu pobočku spoločnosti Zyxel alebo priamo Centrum nápovedy v rámci riadiaceho centra NCC a potom za účelom použitia API kľúča vytvoriť ticket/prípad podpory. V tejto súvislosti nezabudnite, prosím, uviesť nevyhnutné údaje.

 • Hlavné kontaktné okno pre registrovaný účet Zyxel.
 • Aké rozhranie API chcete vyskúšať a informácie o vami vytvorených aplikáciách.

Email s ticketom/prípadom prepošlite miestnej pobočke spoločnosti Zyxel, ktorá vašu žiadosť overí z hľadiska dopadu na organizáciu. Náš tím pre správu platformy Nebula na základe týchto informácií určí prioritu vašej žiadosti.

Než začnete, uistite sa, že máte k dispozícii:

 1. APP nástroj, ako napr. Postman.
 2. API kľúč.
Ako postupovať:
 1. Navštívte webové stránky nástroja Postman, zaregistrujte sa a vytvorte si účet.
 2. 2. Po úspešnom prihlásení prejdite do sekcie My workspace (Môj pracovný priestor). Pokiaľ pracovný priestor ešte nemáte, vytvorte ho.
 3. 3. V pracovnom priestore kliknite na tlačidlo +, ktoré sa obvykle nachádza v ľavom hornom rohu rozhrania.
 4. 4. Prejdite do sekcie Headers (Záhlavie). V tejto sekcii sú dva stĺpce označené ako Key (Kľúč) a Value (Hodnota). Do poľa Key zadajte "X-ZyxelNebula-API-Key". Potom do príslušného poľa Value vložte API kľúč, ktorý ste obdržali od nášho oddelenia podpory.
  Upozornenie: API kľúč je prepojený s vaším účtom a poskytuje prístup do vašej organizácie, a preto ho uložte na bezpečnom mieste, kde nehrozí jeho prezradenie. Pokiaľ máte v súvislosti s API kľúčom akékoľvek obavy o bezpečnosť, vyžiadajte si od nášho oddelenia podpory nový kľúč a pôvodný kľúč deaktivujte.
 5. Vložte adresu URL koncového bodu API: https://api.nebula.zyxel.com/v1/nebula. Po zadaní adresy URL koncového bodu uveďte konkrétne údaje, ktoré chcete získať. Príklad: pokiaľ chcete získať napr. nasledujúce údaje o organizácii:
  1. Nane: názov organizácie
  2. OrgId: jedinečné ID organizácie
  3. Mode: licenčný režim organizácie

  Upravená adresa URL by mala vypadať nasledovne: https://api.nebula.zyxel.com/v1/nebula/organizations

  Pre realizáciu požiadavky nakoniec kliknite na tlačidlo Send (Odoslať).

  Výsledky v odpovedi budú uvedené v nasledujúcom formáte:

API token, ktorý nájdete v menu Site-wide > Configure > Site settings sa konkrétne používa ku generovaniu API tokenu pre integráciu kľúča DPPSK treťou stranou.

Bližšie informácie o riešení DPPSK pre platformu Nebula a o jeho integrácii do systému tretej strany pre správu prístupu zariadenia do siete WiFi nájdete na našichwebovýchstránkach.