Nekompromisná a jednotná ochrana sietí

Vyskúšajte demo verziu

Firewally série ZyWALL ATP sú určené malým a stredne veľkým organizáciám a pomocou cloudu poskytujú robustné zabezpečenie sietí vrátane ochrany pred doposiaľ neidentifikovanými hrozbami. Séria ATP je vedľa všetkých štandardných bezpečnostných funkcií firewallov Zyxel, ako sú napr. filter internetových stránok, kontrola aplikácií, antimalware a reputačný filter, vybavená tiež technológiou sandboxing a službou SecuReporter. Užívatelia produktov ATP majú k dispozícii tiež prehľadný riadiaci panel pre jednoduché ovládanie firewallu a komplexnú ochranu sietí.

Lepšia spolupráca vďaka
pokročilej ATP ochrane v cloude

Pre ešte lepšie zabezpečenie sme matricu Zyxel Security Matrix v platforme Nebula posilnili o firewally ATP v cloude, ktoré využívajú kolaboratívnu ochranu sietí a technológiu sandboxing. Vedľa špičkového zabezpečenia s platformou Nebula získate tiež podrobné reporty, aktívny monitoring a dokonalý prehľad o dianí v sieti.

Komplexná detekcia
prevencie hrozieb

Firewall ATP disponuje rôznymi ochrannými nástrojmi, ako napr. technológiou sandboxing proti šíreniu neznámeho malwaru a hrozieb nultého dňa a službou CDR, ktorá dokáže zablokovať a do karantény umiestniť napadnutých klientov na okraji siete, a tým zastaviť šíreniu hrozieb a predísť ďalším škodám. Výsledkom je jednoduchšia ochrana všetkých vašich firemných sietí.

Rovnaká úroveň zabezpečenia naprieč sieťami

Spoločnosť Zyxel ponúka širokú paletu produktov pre vzdialený prístup do siete, ako napr. firewally pre centrály a pobočky alebo vzdialené prístupové body s funkciami Secure WiFi a VPN client pre bezpečné pripojenie vzdialených pracovníkov do firemných sietí.

Optimálne využitie zdrojov
vďaka lepšiemu prehľadu

ATP organizáciám prináša prehľad o aplikáciách používaných medzi zamestnancami a uľahčuje ich správu. Do rôznych kategórií je v súčasnosti rozdelených viac než 3700 aplikácií, pričom každú z nich je možné veľmi ľahko zablokovať a odblokovať. Monitoring a správa aplikácií už nemôže byť jednoduchšia.

Platforma Nebula pre kompletnú správu sietí

Reselléri, poskytovatelia riadených služieb (MSP) aj správcovia sietí ocenia jednoduchosť, škálovateľnosť, flexibilitu, zníženie IT rizík a úsporu nákladov, ktorú prináša platforma Nebula pre kompletnú správu sietí v cloude.