12portový neriadený multigigabitový prepínač s dvoma portami 2.5G a dvoma portami 10G SFP+

XGS1010-12

XGS1010-12

Vďaka 10G zvládnete všetko rýchlejšie

Zaraďte najvyššiu rýchlosť pripojenia

Prepínač Zyxel XGS1010-12 má osem gigabitových Ethernet portov, dva 2.5-gigabitové porty a dva 10-gigabitové SFP+ uplink porty. 10-gigabitový SFP+ port slúži k rýchlemu prenosu dát z úložiska alebo iného sieťového prvku do klientských zariadení. Pokiaľ vyžadujete maximálnu rýchlosť bez-drôtového pripojenia, do 2.5-gigabitových portov zapojte najnovšie prístu-pové body štandardu 802.11ax. Prepínač je navrhnutý s ohľadom na potre-by zákazníkov, ktorí v rôznych prostrediach od domácností až po kancelárie požadujú cenovo dostupné pripojenie k 10GbE sieti.

Podpora multigigabitovej rýchlosti

Vedľa podpory prenosovej rýchlosti 100 M, 1 G, 2.5 G a 10 G dokáže pre-pínač XGS1010-12 obsluhovať širokú paletu sieťových zariadení, ako napr. herné konzole, notebooky, stolové počítače, pracovné stanice, servery, sie-ťové úložiská alebo bezdrôtové prístupové body. Prepínač je vybavený praktickou LED kontrolkou, ktorá rôznymi farbami indikuje rýchlosť pripo-jenia.

QoS pre lepšie riadenie prevádzky

Vďaka dvom portom s vysokou prioritou a dvom portom so strednou prioritou prepínač Zyxel XGS1010-12 umožňuje vyššiu kvalitu sťahovania dát a súčasne lepšie surfovanie, hranie hier a streamovanie na ďalších za-riadeniach.

QoS for better traffic control

Tichý chod bez ventilátoru

Rozšírite svoju sieť bez zvýšenia hlučnosti v pracovnom prostredí. Vďaka svojmu bezventilátorovému vyhotoveniu prepínač XGS1010-12 garantuje tichú prevádzku a tiež dlhšiu životnosť, pretože nemá žiadne pohyblivé komponenty.

Fanless, noiseless design

Maximálna flexibilita pre vašu sieť

Či už riešite požiadavky na väčšiu šírku pásma, obmedzený rozpočet, inšta-láciu v náročnom prostredí alebo iné zložité otázky, model XGS1010-12 je skonštruovaný tak, aby zvládol všetky výzvy. Prepínač ponúka mimoriadnu flexibilitu pre náročné inštalácie a umožňuje vytvoriť hybridnú vysokorých-lostnú sieť pre domácnosti a/lebo kancelárie.

XGS1010-12, Maximum Flexibility for Your Gig

Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia..