Dvojpásmový prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ac

Séria WAC6500

Prístupové body série WAC6500 sú vybavené inovatívnou chytrou anténou pre špičkovú WiFi, ktorá uspokojí rastúce nároky vašej organizácie na fungovanie bezdrôtovej siete.

V spojení s riešením NebulaFlex Pro a licencií Professional Pack je možné prís-tupové body WAC6500 v bezdrôtovej sieti používať v troch rôznych režimoch: ako samostatné zariadenie, ako prístupový bod riadený kontrolérom a ako prís-tupový bod riadený pomocou cloudovej platformy Nebula. Vďaka svojmu inova-tívnemu vyhotoveniu sa prístupový bod dokáže flexibilne prispôsobiť rýchle sa meniacim potrebám vašej organizácie a chráni vaše investície do bezdrôtovej infraštruktúry.

WAC6500 Series

NebulaFlexTM Pro

Riaďte to jednoducho po svojom!
Viac informácií

Signál, ktorý sleduje váš pohyb

Chytrá anténa prístupového bodu nepretržite pre každého jednotlivého kli-enta vypočítava ideálnu charakteristiku signálu. Výsledkom je nielen kvalit-nejšie pripojenie, ale tiež menej rušení z ostatných bezdrôtových zariadení.

Zo štúdie realizovanej univerzitou v talianskej Brescii vyplýva, že chytrá anténa Zyxel je najlepším riešením proti nežiadúcemu rušeniu v rovnakom kanáli a pre výkonnejšiu WiFi.

Smart Antenna bar chart
Výsledky štúdie realizované univerzitou v Brescii

Prístupový bod Zyxel dosiahol v skúške pokrytia aj v skúške rušenia v rovnakom kanáli lepších výsledkov než produkty od iných predných dodávateľov

Viac informácií

Dokonalá voľba pre prostredie s vysokou prevádzkou

Vďaka chytrej anténe dokáže prístupový bod WAC6500 dynamicky upravo-vať charakteristiku signálu, aby pre každého klienta bolo zaistené čo naj-lepšie pokrytie. Bezproblémový, spoľahlivý a neprerušovaný bezdrôtový prístup naviac pre všetkých užívateľov zaisťujú pokročilé funkcie, ako napr. vyrovnávanie dátovej záťaže a inteligentné riadenie klientov..

Perfect choice for high-density environments

Riaďte to po svojom!

Prístupový bod WAX650S je kompatibilný s riešením NebulaFlex Pro, ktoré umožňuje jednoduchý prechod medzi správou pomocou cloudovej platformy Zyxel Nebula, riadením prostredníctvom kontroléru a samostatnou prevádzkou. Sami si vyberte, ktoré riešenie pre správu siete vám najviac vyhovuje.

Pre správu sietí odkiaľkoľvek a kedykoľvek
mobilná aplikácia Nebula

  • Jednoduché pridanie zariadení vďaka QR kódu a sprievodcovi inštalácií
  • Okamžitý prehľad o stave siete a zariadení
  • Zdieľanie WiFi pomocou QR kódu alebo mobilných aplikácií pre zasielanie správ
  • Kontrola nad prístupom klientov do siete
  • Live nástroje pre riešenie problémov
  • Push notifikácie v prípade mimoriadnych udalostí v sieti

Riešenie Just Connect s platformou Nebula

Zyxel dnes ponúka viac než 80 produktov kompatibilných s platformou Nebula a toto číslo neustále rastie. K jednoduchej integrácii nových produktov do siete slúži riešenie NebulaFlex.Či už sa jedná o zasieťovanie domáceho pracoviska alebo o zaistenie konektivity naprieč rôznymi lokalitami, v portfóliu produktov kompatibilných s platformou Nebula vždy nájdete zariadenia podľa vašich finančných možností a požiadaviek na funkcionalitu a škálovateľnosť.

Ako nakonfigurovať


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.