Dvojpásmový prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ac

Séria WAC6500