Vonkajší prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ac s duálnym rádiom

WAC6550 Series