Prístupový bod Unified štandardu 802.11ac s technológiou Wave2 a duálnym rádiom

NWA5123-AC HD