Dvojrádiový AX1800 WiFi 6 prístupový bod s podporou NebulaFlex

NWA110AX