Školský internát vo Zvolene

Výstavba Študentského domova, dnešného Školského internátu, v slovenskom Zvolene, bola zahájená už v roku 1954. Prví žiaci priemyselných škôl sa ubytovali v septembri 1957, ale ešte tri mesiace nefungovalo v budove kúrenie ani elektrické osvetlenie. Kuchyňa s jedálňou boli sprevádzkované až od septembra nasledujúceho roku. V súčasnosti zaisťuje Školský internát ubytovanie a stravovanie, rovnako ako výchovno-vzdelávaciu činnosti v čase mimo vyučovanie, pre 230 žiakov stredných škôl. Pre individuálne záujmy žiakov ponúkajú priestory Školského internátu tiež knižnicu, malú telocvičnu s posilovňou, počítačovú miestnosť alebo vzdelávacie centrum. Všetky priestory Školského internátu vyžadovali kompletnú rekonštrukciu sieťovej infraštruktúry a zaistenie pokrytia Wi-Fi sieťou.


Vyjadrenie realizátora

S pomocou sieťových prvkov Zyxel sa nám podarilo zaistiť spoľahlivé pokrytie všetkých priestorov budovy Školského internátu vo Zvolene kvalitným signálom Wi-Fi siete. Aby sme vyhoveli požiadavke na najlepší pomer ceny a výkonu použitých zariadení, nasadili sme prístupové body štandardu 802.11ac, namiesto najnovších zariadení štandardu 802.11ax, ale napriek tomu je celá sieť pripravená na veľmi intenzívne využívanie so značným množstvom pripojených klientov.

Lukáš Vargovský, konateľ spoločnosti MegaLan Consulting s.r.o.

Vyjadrenie zákazníka

Kvalitné pripojenie na internet je nevyhnutné pre štúdium aj trávenie voľného času. Som rád, že naši studenti majú k dispozícii spoľahlivú bezdrôtovú sieť, ktorá zvládne pripojenie všetkých jej zariadení. Vybudovanie novej sieťovej infraštruktúry bolo síce náročné, ale zato máme k dispozícii technológie, ktoré nám zaistia splnenie vysokých nárokov na veľa ďalších rokov.

Ing. Katarína Vričanová, riaditeľka Školského internátu vo Zvolene
Download PDF