Prehľad ZCNE kurzov

Formát kurzu:

Kurz je určený pre resellerov, technických pracovníkov, IT konzultantov a administrátorov sietí a prebieha v českom jazyku prezenčnou formou alebo online. V prípade online výuky majú účastníci vzdialený prístup do fyzických labov, v ktorých prebiehajú praktické ukážky. Školenie sa skladá z teoretických blokov, na konci ktorých nasleduje praktická ukážka nastavenia.

Snažíme sa docieliť, aby každý účastník školenia mal k dispozícii hardvér sám pre seba, z dôvodov čo najefektívnejšieho precvičenia praktických ukážok. Preto je kurz koncipovaný pre malý počet účastníkov.

Obsah
 • Module_1_BasicSetting
  • Zoznámenie sa so základným ovládaním firewallu
  • Údržba zariadenia
 • Module_2_InterfaceandPort
  • Popis rozhraní, ich špecifikácie a práca s nimi
  • Vyvažovanie viacerých konektivít a záloha
 • Module_3_MyZyxel
  • Registrácia zariadenia a práca s licenciami
 • Module_4_EasyMode
  • Zjednodušené nastavenie ako na domácom routeri
 • Module_5_Object
  • Popis objektov a práca s nimi
  • Efektívna práca s firewallom
 • Module_6_NAT
  • Virtual server väčšina pozná, ale na tomto firewalle sa posuniete do novej dimenzie
  • Pre viac serverov s rovnakou službou, firewall rozloží ich vyťaženie
 • Module_7_UnifiedSecurityPolicyUSGSeriesOnly
  • Základný popis UTM funkcií Antivirus, IDP, Application patrol, Content filtering, GEO IP, SSL inšpekcia a Antispam pre staršiu sériu firewallov USG
 • Module_8_SecurityServicesUSGFLEXATPSeries
  • Základný popis UTM funkcií Antivirus, IDP, Application patrol, Content filtering a jeho DNS verzie, GEO IP, SSL inšpekcie, Email Security, IP reputačný filter a Sandboxing pre sériu firewallov USG FLEX a ATP
 • Module_9_VPN_Overview
  • Základný popis a vysvetlenie pojmov ako HASH, šifra, DH, …
  • Vysvetlenie základných rozdielov rôznych VPN tunelov
 • Module_10_IPSec_VPN
  • Detailné zoznámenie s protokolom IPSec, vysvetlenie všetkých pojmov a jeho zostavovanie
  • Vysvetlenie diagnostiky v prípade problémov a ich riešenie
 • Module_11_L2TPoverIPSecVPN
  • Detailné zoznámenie s protokolom L2TP over IPSec
 • Module_12_SSLVPN
  • Detailné zoznámenie s protokolom SSL VPN
 • Module_13_PolicyRoute
  • Priorita routingu a vysvetlenie sily smerovania statických typov routingu
 
Formát kurzu:

Kurz je určený pre resellerov, technických pracovníkov, IT konzultantov a administrátorov sietí a prebieha v českom jazyku prezenčnou formou alebo online. V prípade online výuky majú účastníci vzdialený prístup do fyzických labov, v ktorých prebiehajú praktické ukážky. Školenie sa skladá z teoretických blokov, na ktorých konci nasleduje praktická ukážka nastavenia.

Snažíme sa docieliť, aby každý účastník školenia mal k dispozícii hardvér sám pre seba, z dôvodov čo najefektívnejšieho precvičenia praktických ukážok. Preto je kurz koncipovaný pre malý počet účastníkov.

Obsah
 • Module_1_AdvancedNetwork
  • IP MAC binding a jeho využitie
  • Priorita routingu a jeho využitie
 • Module_2_AdvancedVPN
  • VPN koncentrátor
  • IPSec failover
  • VTI balancing a ďalšie
 • Module_3_BWM
  • Optimalizácia šírky pásma a šírka pásma aplikácií
 • Module_4_AdvancedUTM
  • Detailné rozšírenie znalostí všetkých UTM filtrov
  • Optimalizácia pravidiel na základe znalostí fungovania UTM filtrov
 • Module_5_IPv6
  • Základné informácie o protokole IPv6
  • Nastavenie IPv6 pre pripojenie sietí
 • Module_6_DeviceHighAvailability
  • Redundancia dvoch firewallov ako ochrana proti výpadku linky alebo jedného z nich
  • Licenčná politika UTM filtrov
 • Module_7_Troubleshooting
  • Základná a rozšírená diagnostika cez CLI a WEB GUI
  • Watchdog a jeho funkcie
 • Module_8_APManagement
  • Zoznámenie s objektovým nastavením bezdrôtových sietí
  • Popis špecifických funkcií kontroléru
 • Module_9_Hotspot
  • Popis prevádzkových a účtovacích metód hotspotu a jeho funkcií
 • Module_10_WebAuthentication
  • Overovanie užívateľa voči firewallu
  • SSO a integrácia s AD
  • Externý webový portál
 • Module_11_TwoFactorAuthentication
  • Dvojfaktorové overovanie klientov pre administráciu firewallu a pre VPN tunely
  • Email to SMS, email a Google authenticator
 
Formát kurzu:

Kurz je určený pre resellerov, technických pracovníkov, IT konzultantov a administrátorov sietí a prebieha v českom jazyku prezenčnou formou alebo online. V prípade online výuky majú účastníci vzdialený prístup do fyzických labov, v ktorých prebiehajú praktické ukážky. Školenie sa skladá z teoretických blokov, na ktorých konci nasleduje praktická ukážka nastavenia. Snažíme sa docieliť, aby každý účastník školenia mal k dispozícii hardvér sám pre seba, z dôvodov čo najefektívnejšieho precvičenia praktických ukážok. Preto je kurz koncipovaný pre malý počet účastníkov.

Obsah
 • Module_1_ManagmentAndBasicSettings
  • Základy práce so switchom a úrovne oprávnení
  • Údržba a práca s konfiguráciami
 • Module_2_VLAN
  • Popis všetkých typov VLAN
  • Vysvetlenie detailov tagovaných VLAN
  • VLAN trunking a GVRP
 • Module_3_MulticastAndIGMPSnooping
  • Unicast, Broadcast a Multicast
  • IGMP v1,v2,v3
  • IGMP snooping
 • Module_4_SpanningTree
  • Detaily terminológie a jej vysvetlenie
  • Zameranie na RSTP a detaily root guard
 • Module_5_LinkAggregation
  • Rozdiely medzi static trunkom a LACP
  • Detaily LACP
 • Module_6_BandwidthManagement
  • Riadenie šírky pásma a jeho detaily
 • Module_7_Errdisable
  • Ochrana proti preťaženiu
  • Loop Guard a ďalšie
 • Module_8_PortControl
  • Bezpečnostné mechanizmy switcha
  • Port security, Broadcast Storm Control, Traffic Isolation, DHCP Server Guard a dalšie
 • Module_9_PowerOverEthernet(PoE)
  • Popis noriem 802.3af,at,bt a ich pochopenie
  • PoE scheduling a doplnkové funkcie
 • Module_10_ZyxelOneNetwork(ZON)
  • Údržba siete pomocou aplikácie Zyxel One Network
 • Module_11_HybridSwitch
  • Switche so standalone manažmentom, ktoré je možné riadiť aj cloudovým managementom Nebula
 • Module_12_DashboardModesandWizards
  • Rôzne módy switchov s dôrazom na štandard, kamerové a audiovizuálne switche
 • Module_13_HardwareProtection
  • Ochrana prehriatia
 • Module_14_SurveillanceElements
  • Detaily kamerových switchov a ich vlastnosti
 • Module_15_SpecializedHardware
  • Detaily hardvéru kamerových switchov
 • Module_16_ExtendedRangeto250m
  • Rozšírený dosah napájania PoE kamerových switchov
 • Module_17_AutoPDRecovery
  • Obnova funkcionality napájaného zariadenia pri jeho nedostupnosti
 • Module_18_ContinuousPoE
  • Firmware upgrade, obnova konfigurácie nemusí znamenať výpadok napájania
 • Module_19_ONVIF
  • Nie všetci výrobcovia podporujú LLDP, ale ONVIF je ďalšia možnosť discovery protokolu
 
Formát kurzu:

Kurz je určený pre resellerov, technických pracovníkov, IT konzultantov a administrátorov sietí a prebieha v českom jazyku prezenčnou formou alebo online. V prípade online výuky majú účastníci vzdialený prístup do fyzických labov, v ktorých prebiehajú praktické ukážky. Školenie sa skladá z teoretických blokov, na ktorých konci nasleduje praktická ukážka nastavenia. Snažíme sa docieliť, aby každý účastník školenia mal k dispozícii hardvér sám pre seba, z dôvodov čo najefektívnejšieho precvičenia praktických ukážok. Preto je kurz koncipovaný pre malý počet účastníkov.

Obsah
 • Module_1_Wireless Foundational
  • Certifikačné autority
  • Základný prehľad jednotlivých noriem
  • Detaily jednotlivých noriem
 • Module_2_Wireless Components and Accessories
  • Vysvetlenie základných princípov
  • Rozdelenie antén a kabeláží
 • Module_3_Radio Frequency
  • Radiofrekvenčná fyzika
  • Riadenie bezdrôtového pásma a kolízia siete
  • Kanálové rozloženie a detaily nelicencovaných pásiem
  • MIMO a MU-MIMO s MCS
 • Module_4_Service Set
  • Fungovanie BSS, ESS, Management frame
  • Popis MSSID a jeho uplatnenie
  • Roaming
 • Module_5_Functions and Products
  • Popis produktov a funkcia smart antény
  • Dual-optimized anténa a Dual Image
 • Module_6_Security
  • Popis všetkých šifrovacích štandardov, ich rozdiely a detaily
  • Detaily WPA3
  • Doplnkové bezpečnostné funkcie Intro-BSS Blocking & Layer-2 Isolation
 • Module_7_Operating Mode_v6.20
  • Standalone AP, AP riadenie kontrolérom alebo cloudom Nebula
  • WDS a Zymesh
  • Monitorovacie AP a Rogue AP
 • Module_8_PoE
  • Detaily noriem 802.3af, at, bt, Midspan & Endspan
  • Spotrebový a klasifikačný mód
  • Detekcia PoE a vyjednávanie
 • Module_9_Wireless Deployment
  • Fresnelova zóna a jednotky
  • Site Survey
  • Výpočty signálu
  • Optimalizácia počtu klientov na AP
 • Module_10_QoS
  • WMM
 
Formát kurzu:

Kurz je určený pre resellerov, technických pracovníkov, IT konzultantov a administrátorov sietí a prebieha v českom jazyku prezenčnou formou alebo online. V prípade online výuky majú účastníci vzdialený prístup do fyzických labov, v ktorých prebiehajú praktické ukážky. Školenie sa skladá z teoretických blokov, na ktorých konci nasleduje praktická ukážka nastavenia. Snažíme sa docieliť, aby každý účastník školenia mal k dispozícii hardvér sám pre seba, z dôvodov čo najefektívnejšieho precvičenia praktických ukážok. Preto je kurz koncipovaný pre malý počet účastníkov.

Obsah
 • Module_1_Controller Overview
  • Modely kontrolérov a ich parametre
 • Module_2_Controller Configuration
  • Základné nastavenie kontroléru
 • Module_3_Centralized Management
  • APFlex proces
  • Protokol CAPWAP a discovery metódy
  • Firmware upgrade
 • Module_4_Tri-mode AP
  • Standalone, Manage, Cloud
 • Module_5_Network Optimization
  • Optimalizácia siete a metódy k jej dosiahnutiu
  • Limit Legacy Clients Connect to AP, Rate Limiting, ARP Proxy, Band Select a ďalšie
 • Module_6_Data Forwarding Mode
  • Local bridge a Tunnel
 • Module_7_Web Authentication
  • User Agreement
  • 2FA with Google Authenticator
 • Module_8_Wireless Network Failover
  • Riešenie v prípade nedostupnosti kontroléru
 • Module_9_Roaming and Connection
  • Konečne sa dozviete pravdu
  • 802.11r, 802.11k, 802.11v a RSSI Threshold
 • Module_10_DCS&DFS
  • Správne rozloženie kanálov
  • Optimalízácia výkonu
 • Module_11_AAA
  • Integrácia 802.1x alebo AD
  • Overovanie interné a externé
  • Dynamické pridelenie VLAN
 • Module_12_Troubleshooting
  • Ako na to, keď niečo nefunguje dobre
 • Module_13_WebWizard
 • Module_14_ZyMesh
  • Voľba najlepšej bezdrôtovej cesty a kombinatorika
  • VLAN over ZyMesh a Wireless Bridging
 • Module_15_myzyxelcom
  • Registrácia produktu
  • Licencovanie
 • Module_16_ZWO
  • Zyxel Wireless Optimizer
 • Module_17_Certificate
 • Module_18_Secure Access
  • Funkcia Secure WiFi, IPSecom z domu do firmy vrátane Google 2FA
  • CDR
 
Formát kurzu:

Kurz je určený pre resellerov, technických pracovníkov, IT konzultantov a administrátorov sietí a prebieha v českom jazyku prezenčnou formou alebo online. V prípade online výuky majú účastníci vzdialený prístup do fyzických labov, v ktorých prebiehajú praktické ukážky. Školenie sa skladá z teoretických blokov, na ktorých konci nasleduje praktická ukážka nastavenia. Snažíme sa docieliť, aby každý účastník školenia mal k dispozícii hardvér sám pre seba, z dôvodov čo najefektívnejšieho precvičenia praktických ukážok. Preto je kurz koncipovaný pre malý počet účastníkov.

Obsah
 • Module_1_NebulaControlCenter
  • Základné predstavenie konceptu a štruktúry
  • Pridanie zariadenia do managementu
 • Module_2_AdministratorsAndPrivileges
  • Úrovně administrace, jejich role a hierarchie
 • Module_3_ServicePackandLicensing
  • Licenčné modely a ich rozdiely
  • Časová platnosť licencií a ich možnosti kombinácie
 • Module_4_CloudModeAP
  • Modely AP s podporou cloudu Nebula
  • Funkcionality jednotlivých modelov a ich porovnanie
  • Pripojenie AP do cloudu
 • Module_5_CloudModeSwitch
  • Modely switchov s podporou cloudu Nebula
  • Funkcionality jednotlivých modelov a ich porovnanie
  • Pripojenie switchov do cloudu
 • Module_7_WirelessSecurity
  • Prevádzkový čas a zabezpečenie bezdrôtovej siete
  • Popis bezpečnostných možností v nastavení
 • Module_8_VLAN
  • Základný popis VLAN a ich využitie pre nastavenie AP a SW
 • Module_9_Power over Ethernet
  • Základné normy a nastavenie PoE v Nebule
 • Module_10_VPN
  • Základné nastavenie VPN v Nebule a možnosti smerovania dát
 • Module_11_NAT
  • Základné nastavenie DNAT/port forwardingu v cloudovom managemente
 • Module_12_Routing
  • Popis priorít a rozdielov routingu
  • Policy routing
 • Module_13_Gateway InterfaceDHCP
  • Rozdelenie siete do viacerých segmentov
 • Module_14_WirelessGettingStarted
  • Základné nastavenie WiFi a uvedenie do prevádzky
 • Module_15_NCCLiveTool
  • Diagnostika a štatistika v cloudovom managemente
 • Module_16_NebulaMobileApp
  • Predstavenie a možnosti mobile App
 • Module_17_Surveillance
  • Detailné možnosti konfigurácie CCTV switchov v cloude
 • Module_18_CloudModeGateway
  • Modely firewallov s podporou cloudu Nebula a licencovanie
  • Funkcionality jednotlivých modelov a ich porovnanie
  • Pripojenie firewallov do cloudu pomocou ZDP procesu
 • Module_19_VPN - USG FLEX/ATP
  • Detailnejší popis možných VPN topológií a ich nasadenie
 • Module_20_NAT - USG FLEX/ATP
  • Nastavenie virtual server pravidiel - DNAT
 • Module_21_Routing - USG FLEX/ATP
  • Detailnejší popis routovacích funkcií a BWM
 • Module_22_Ports and interfaces - USG FLEX/ATP
  • Groupovanie portov, ich nastavenie a možnosti
  • WAN balancing a LAN subnetovanie pobočiek

Zoznam školení

MÁTE DOTAZ?

Sme tu pre vás!

Kontaktujte nás