คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

Zyxel อาจมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลายประการ ทั้งเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้ง เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น จึงขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ