ห้องข่าว

News

Manufacturers reach new levels of efficiency with Zyxel Networks’ AI-ready solutions

Scalable, centralized solutions empower even small manufacturers to ride the AI wave
อ่านเพิ่มเติม

Zyxel Networks’ firewalls receive Champion ranking in latest techconsult security survey

Research based on real user experiences underlines the user-friendliness, reliability, and functionality of Zyxel Networks‘ products that deliver enterprise performance at SMB prices
อ่านเพิ่มเติม

Zyxel ได้รับการยอมรับใน Sustainability Yearbook ปี 2024 จาก S&P Global

ให้เป็น Top 5% ที่ยอดเยี่ยมสุด และ 1ใน 4 บริษัทในอุตสาหกรรม ที่ถูกรวมอยู่ในบทความตีพิมพ์นี้
อ่านเพิ่มเติม

Zyxel Networks unveils WiFi 7 BE11000 AP to supercharge WiFi for modern workplaces

New NWA130BE offers SMBs unparalleled speed and ultra-low latency with the best WiFi upgrade in years
อ่านเพิ่มเติม

Awards & Reviews

Security Solutions Professional User Rating 2024

Network Computing Awards 2024

PCDIY!

PCDIY!

Media Contacts

Media Contacts

pr@zyxel.com.tw

(+886) 3578 3942