WiFi System
WiFi System

WiFi System

เลือกใช้ Mesh WiFi System ที่ดีที่สุดเพื่อเติมเต็มพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ ไม่ว่าพื้นที่จะใหญ่หรือเล็กแค่ไหน Multy พร้อมให้คุณสัมผัสสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เร็วที่สุดด้วยเทคโนโลยี Tri-Band WiFi ไม่เพียงเท่านั้น Multy ยังออกแบบมาให้ตั้งค่าการใช้งานง่ายๆ ผ่าน Applicaion บนมือถือ เลือก Multy เสริมประสบการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตของคุณให้เต็มที่กว่าเดิม