เกาหลีใต้-ยกระดับการใช้งาน WiFi ในร้านคาเฟ่อ่านหนังสือโดยไร้พนักงาน

ร้านคาเฟ่นั่งอ่านหนังสือในปูซาน เป็นการบริหารธุรกิจโดยใช้ระบบแบบไร้พนักงาน เน้นความสำคัญของการลดต้นทุนในการบริหารเครือข่ายแบบไร้สาย อย่างไรก็ตาม ระบบเครือข่ายไร้สายในปัจจุบันไม่สามารถรองรับสภาพแวดล้อมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า และผู้ประกอบการเช่นกัน

Zyxel Networks ผู้นำระบบเครือข่ายเชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี มีอุปกรณ์ที่ครอบคลุมในการวางโซลูชั่น ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายในเกาหลีใต้อย่าง iTel และ LG U+ ได้เลือกใช้โซลูชั่นของ Zyxel ในการติดตั้งร้านคาเฟ่เหล่านี้ อาทิ NWA90AX WiFi 6 Access Point ในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายที่เชื่อถือได้ และสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย

Download PDF