ระบบเครือข่าย network ช่วยให้อิสรภาพแก่ศูนย์ดูแลชาวดัตช์

ศูนย์ดูแล Martha Flora ศูนย์ดูแลผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม ได้ให้อิสระแก่ผู้อยู่อาศัยในการใช้ชีวิตและเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ เช่น ทีวี อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ผู้อยู่อาศัยทุกคนนั้นมีอุปกรณ์เป็นของตัวเอง และสามารถเพลิดเพลินไปกับความบันเทิง หรือสื่อสารกับคนที่รักได้ตลอดเวลา ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนผู้อยู่อาศัยในศูนย์ที่มีมากขึ้น และทางศูนย์ได้เพิ่มจำนวนศูนย์พักพิงใหม่ทำให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่ของ Martha Flora ไม่เพียงพอต่อความต้องการและไม่สามารถรองรับการใช้งานของทุกคนได้ เช่น เน็ตช้า เน็ตอืด ระบบเครือข่ายไม่สามารถรองรับความเร็ว 500 Mbps ขึ้นไปได้ซึ่งนับเป็นสิ่งพื้นฐาน และจำเป็นสำหรับ streaming และ Video Call ในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางศูนย์ยังประสบปัญหาอื่นๆ เช่น ทางศุนย์ยังไม่มีระบบรักษาความปลอดภัย หรือ Firewalls ทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อผู้อยู่อาศัย เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่รองรับผู้มาเยี่ยม บริการเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมครบทุกศูนย์ดูแล บางที่มี บางที่ไม่มี ทำให้ผู้ดูแลระบบของศูนย์ Martha Flora Stemere ICT ตัดสินใจใช้ระบบเครือข่าย Nebula Cloud ของ ZYXEL เพื่อให้สามารถแก้ไชปัญหาข้างต้นและรองรับความต้องการอื่นๆ อาทิ ระบบความปลอดภัย, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ทำให้ผู้ดูแลระบบของศูนย์ Martha Flora Stemere ICT ตัดสินใจใช้ระบบเครือข่าย Nebula Cloud ของ ZYXEL เพื่อให้สามารถแก้ไชปัญหาข้างต้นและรองรับความต้องการอื่นๆ อาทิ ระบบความปลอดภัย, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ และ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย การติดตั้งระบบกระจายสัญญาณอัจฉริยะของ Zyxel Switch และ Network solution นี้ ทำให้ผู้อาศัยในศูนย์ได้เชื่อมต่อกับทีวี แท็บเล็ต และโทรศัพท์ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ราบรื่น และครอบคลุมทุกจุดใช้งาน

หากต้องการทราบว่า ZYXEL Nebula สามารถแก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายได้อย่างไร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งที่น่าสนใจ Zyxel Networks ได้เจรจา สื่อสารอย่างน่าชื่นชม Zyxel Networks เป็นผู้ผลิตประเภทที่คุณต้องการเห็นอย่างแท้จริง เนื่องจากบริษัทจะคิดจนจบกระบวนการไปพร้อมกับลูกค้า – ไม่เฉพาะเพียงต้องการการขายผลิตภัณฑ์เท่านั้น

Mark Steenman
ผู้ก่อตั้ง
Stemere ICT

Download PDF