ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

Latest Releases
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
RGS200-12P Firmware 2.00(ABEP.0)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-30 Firmware 4.80(ABXN.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-30 MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
XGS2220-30F Firmware 4.80(ABYE.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-30F MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
XGS2220-30HP Firmware 4.80(ABXO.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-30HP MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
XGS2220-54 Firmware 4.80(ABXP.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54 MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
XGS2220-54FP Firmware 4.80(ACCE.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54FP MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
XGS2220-54HP Firmware 4.80(ABXQ.4)C0 English เมษายน 16, 2024 Download File Download File 2
XGS2220-54HP MIB File 6 English เมษายน 16, 2024 Download File
ATP100 User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
ATP100W User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
ATP200 User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File