ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

End of Service
Armor G5 - Armor G5 (NBG7815)
AX6000 12-Stream Multi-Gigabit WiFi 6 Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Armor G5 (NBG7815) User's Guide V1.00_Ed6 English ธันวาคม 12, 2023 Download File
Armor G5 (NBG7815) End-User License Agreement V100ABSK8C0 English พฤศจิกายน 22, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Release Note V1.00(ABSK.8)C0 English พฤศจิกายน 22, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Datasheet 4 English กันยายน 28, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Declaration NBG7815, DoC, CE 003.214-01-01190 English มิถุนายน 01, 2022 Download File
Armor G5 (NBG7815) Declaration NBG7815, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01376 Chinese เมษายน 13, 2021 Download File
Armor G5 (NBG7815) Quick Start Guide 001 Multiple languages กันยายน 04, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00459 English พฤษภาคม 15, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00457 Chinese พฤษภาคม 15, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01111 English พฤษภาคม 15, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01110 English พฤษภาคม 15, 2020 Download File
Armor G5 (NBG7815) Certification NBG7815, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00700 English พฤษภาคม 04, 2020 Download File