ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

GS1915 Series - GS1915-24EP
8/24-port GbE Smart Managed Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1915-24EP Declaration GS1915-24EP, DoC, CE 003.214-01-01462 English เมษายน 25, 2024 Download File
GS1915-24EP Firmware 4.70(ACDS.3)C0 English พฤศจิกายน 16, 2022 Download File Download File 2
GS1915-24EP MIB File 2 English พฤศจิกายน 16, 2022 Download File
GS1915-24EP Firmware 4.70(ACDS.2)C0 English กรกฎาคม 01, 2022 Download File Download File 2
GS1915-24EP User's Guide V4.70_Ed4 English มิถุนายน 27, 2022 Download File
GS1915-24EP Firmware 4.70(ACDS.1)C0 English มิถุนายน 20, 2022 Download File Download File 2
GS1915-24EP Handbook 2022.1 English มิถุนายน 20, 2022 Download File
GS1915-24EP Declaration GS1915-24EP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01526 Chinese มิถุนายน 17, 2022 Download File
GS1915-24EP Product Icon 1 English มิถุนายน 17, 2022 Download File
GS1915-24EP Datasheet 1 English พฤษภาคม 18, 2022 Download File
GS1915-24EP Quick Start Guide 001 Multiple languages เมษายน 19, 2022 Download File