ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

LTE3202-M437
4G LTE Indoor Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
LTE3202-M437 Firmware V1.00(ABWF.3)C0 English กุมภาพันธ์ 02, 2024 Download File Download File 2
LTE3202-M437 Firmware V1.00(ABWF.2)C0 English กุมภาพันธ์ 17, 2023 Download File Download File 2
LTE3202-M437 Firmware 1.00(ABWF.1)C0 English มกราคม 06, 2023 Download File Download File 2
LTE3202-M437 User's Guide v1-2(opal)_ed11 English กุมภาพันธ์ 10, 2022 Download File
LTE3202-M437 Datasheet 4 English มกราคม 03, 2022 Download File
LTE3202-M437 Declaration LTE3202-M437, DoC, CE 002.214-01-01265 English ธันวาคม 21, 2021 Download File
LTE3202-M437 Declaration LTE3202-M437, DoC, CE 001.214-01-01265 English มกราคม 26, 2021 Download File
LTE3202-M437 Quick Start Guide 001 Multiple languages มกราคม 13, 2021 Download File
LTE3202-M437 Certification LTE3202-M437, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01169 English ตุลาคม 30, 2020 Download File
LTE3202-M437 Certification LTE3202-M437, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00726 English ตุลาคม 07, 2020 Download File