ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NR2101
5G NR Mobile WiFi
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NR2101 Declaration NR2101, DoC, CE 005.214-01-01245 English เมษายน 29, 2024 Download File
NR2101 Datasheet 7 English ธันวาคม 09, 2022 Download File
NR2101 Certification NR2101, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00512 English กุมภาพันธ์ 10, 2022 Download File
NR2101 Certification NR2101, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01181 English กุมภาพันธ์ 10, 2022 Download File
NR2101 Declaration NR2101, DoC, CE 003.214-01-01245 English ธันวาคม 21, 2021 Download File
NR2101 User's Guide V1.0, Ed2 English ธันวาคม 21, 2021 Download File
NR2101 Quick Start Guide 001 Multiple languages ตุลาคม 27, 2020 Download File