ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWA1123ACv3
AC1200 WiFi 5 Wave 2 Dual-Radio NebulaFlex Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA1123ACv3 Firmware 6.70(ABVT.4)C0 English กรกฎาคม 18, 2024 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Declaration NWA1123ACv3, DoC, CE 005.214-01-01279 English เมษายน 25, 2024 Download File
NWA1123ACv3 User's Guide V6.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 15, 2024 Download File
NWA1123ACv3 Firmware 6.70(ABVT.1)C0 English มกราคม 16, 2024 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 CLI Reference Guide V6.60 English กรกฎาคม 17, 2023 Download File
NWA1123ACv3 Firmware 6.60(ABVT.1)C0 English กรกฎาคม 13, 2023 Download File Download File 2
NWA1123ACv3 Datasheet 3 English กันยายน 05, 2022 Download File
NWA1123ACv3 Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NWA1123ACv3 Declaration NWA1123ACv3, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01400 Chinese มิถุนายน 11, 2021 Download File
NWA1123ACv3 MIB File 1 English เมษายน 13, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Quick Start Guide 002 Multiple languages เมษายน 13, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00501 Chinese มีนาคม 24, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00500 English มีนาคม 24, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00499 English มีนาคม 24, 2021 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00729 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01174 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File
NWA1123ACv3 Certification NWA1123ACv3, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01173 English พฤศจิกายน 02, 2020 Download File