ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

NWA55AXE
AX1800 WiFi 6 Dual-Radio NebulaFlex Outdoor Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NWA55AXE Firmware 7.00(ABZL.1)C0 English กรกฎาคม 12, 2024 Download File Download File 2
NWA55AXE Declaration NWA55AXE, DoC, CE 004.214-01-01354 English เมษายน 25, 2024 Download File
NWA55AXE Datasheet 6 English มีนาคม 14, 2024 Download File
NWA55AXE User's Guide V6.29, V6.65_Ed2 English กุมภาพันธ์ 27, 2024 Download File
NWA55AXE Firmware 6.29(ABZL.4)C0 English มกราคม 15, 2024 Download File Download File 2
NWA55AXE Firmware 6.29(ABZL.3)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
NWA55AXE CLI Reference Guide V6.29_V6.65 English ตุลาคม 16, 2023 Download File
NWA55AXE Quick Start Guide 006 Multiple languages มีนาคม 28, 2023 Download File
NWA55AXE Declaration NWA55AXE, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01498 Chinese เมษายน 27, 2022 Download File
NWA55AXE Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 07, 2022 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00535 English ธันวาคม 07, 2021 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00534 English ธันวาคม 07, 2021 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00796 English ธันวาคม 07, 2021 Download File
NWA55AXE Certification NWA55AXE, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00526 Chinese กันยายน 09, 2021 Download File