ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

USG FLEX 100
USG FLEX Firewall
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
USG FLEX 100 Quick Start Guide 004 Multiple languages พฤษภาคม 06, 2024 Download File
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, CE 006.214-01-01241 English เมษายน 25, 2024 Download File
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, US Coin Battery 002.214-01-01715 English เมษายน 25, 2024 Download File
USG FLEX 100 User's Guide V5.38_Ed1 English เมษายน 15, 2024 Download File
USG FLEX 100 Firmware 5.38(ABUH.0)C0 English เมษายน 12, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 100 CLI Reference Guide V5.38 English เมษายน 09, 2024 Download File
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, US Coin Battery 001.214-01-01715 English มีนาคม 21, 2024 Download File
USG FLEX 100 Firmware 5.37(ABUH.2)C0 English กุมภาพันธ์ 19, 2024 Download File Download File 2
USG FLEX 100 Battery Document 4 English มกราคม 10, 2024 Download File
USG FLEX 100 Firmware 5.37(ABUH.1)C0 English พฤศจิกายน 23, 2023 Download File Download File 2
USG FLEX 100 Datasheet 11 English กันยายน 26, 2023 Download File
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01289 Chinese มีนาคม 14, 2023 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 003.351-02-00690 English มีนาคม 13, 2023 Download File
USG FLEX 100 Handbook ZLD5.31_Handbook English กรกฎาคม 25, 2022 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00690 English เมษายน 20, 2022 Download File
USG FLEX 100 MIB File 2 English มกราคม 21, 2022 Download File
USG FLEX 100 3G Dongle Document 1 English เมษายน 22, 2020 Download File
USG FLEX 100 Declaration USG FLEX 100, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01289 Chinese มีนาคม 23, 2020 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01090 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 100 Certification USG FLEX 100, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01089 English มีนาคม 02, 2020 Download File
USG FLEX 100 Product Icon 1 English มกราคม 22, 2020 Download File