ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAC6100 Series - WAC6103D-I
802.11ac Dual Radio Dual-optimized Antenna 3x3 Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC6103D-I Declaration WAC6103D-I, DoC, CE 010.214-01-00539 English เมษายน 25, 2024 Download File
WAC6103D-I Firmware 6.28(AAXH.0)C0 English มีนาคม 21, 2023 Download File Download File 2
WAC6103D-I Datasheet 10 English กันยายน 20, 2022 Download File
WAC6103D-I Firmware 6.25(AAXH.8)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
WAC6103D-I Firmware 6.25(AAXH.7)C0 English มีนาคม 09, 2022 Download File Download File 2
WAC6103D-I Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
WAC6103D-I CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
WAC6103D-I User's Guide V6.20 English กรกฎาคม 12, 2021 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00199 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00198 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00196 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00562 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00505 English มิถุนายน 17, 2021 Download File
WAC6103D-I MIB File 6 English เมษายน 09, 2021 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00754 English มกราคม 27, 2021 Download File
WAC6103D-I Handbook NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
WAC6103D-I Declaration WAC6103D-I, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00953 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
WAC6103D-I Product Icon 1 English พฤษภาคม 19, 2017 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for EMC, KCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00686 Korea มีนาคม 14, 2017 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for Others 001.351-05-00042 English กันยายน 29, 2016 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00355 English ตุลาคม 19, 2015 Download File
WAC6103D-I Quick Start Guide 001 Multiple languages กันยายน 30, 2015 Download File
WAC6103D-I Certification WAC6103D-I, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00200 English กันยายน 14, 2015 Download File