ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAC6500 Series - WAC6503D-S
802.11ac Dual Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC6503D-S Firmware 6.28(AASF.0)C0 English มีนาคม 21, 2023 Download File Download File 2
WAC6503D-S Datasheet 15 English กันยายน 20, 2022 Download File
WAC6503D-S Firmware 6.25(AASF.8)C0 English เมษายน 08, 2022 Download File Download File 2
WAC6503D-S Firmware 6.25(AASF.7)C0 English มีนาคม 09, 2022 Download File Download File 2
WAC6503D-S Antenna Specification Matrix 2 English มีนาคม 07, 2022 Download File
WAC6503D-S CLI Reference Guide V6.25 English มกราคม 24, 2022 Download File
WAC6503D-S User's Guide V6.00 English เมษายน 29, 2021 Download File
WAC6503D-S Declaration WAC6503D-S, DoC, CE 006.214-01-00457 English กุมภาพันธ์ 05, 2020 Download File
WAC6503D-S Handbook NXCControllerSeriesHandbookVersion4 English มิถุนายน 27, 2019 Download File
WAC6503D-S Declaration WAC6503D-S, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-00956 Chinese ธันวาคม 27, 2017 Download File
WAC6503D-S Product Icon 2 English พฤษภาคม 19, 2017 Download File
WAC6503D-S MIB File 4 English กรกฎาคม 12, 2016 Download File
WAC6503D-S Certification WAC6503D-S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00140 English เมษายน 21, 2015 Download File
WAC6503D-S White Paper ZyXEL_Smart_Antenna_Technology English เมษายน 13, 2015 Download File
WAC6503D-S Brochure 1 English มีนาคม 16, 2015 Download File
WAC6503D-S Certification WAC6503D-S, Regulation Certificates for Others 001.351-05-00031 English มีนาคม 03, 2015 Download File
WAC6503D-S Certification WAC6503D-S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00150 English กุมภาพันธ์ 09, 2015 Download File
WAC6503D-S Certification WAC6503D-S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00139 English ธันวาคม 16, 2014 Download File
WAC6503D-S Certification WAC6503D-S, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00297 English ธันวาคม 08, 2014 Download File
WAC6503D-S Quick Start Guide 002 Multiple languages ตุลาคม 07, 2014 Download File