ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAX510D
802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX510D Declaration WAX510D, DoC, CE 003.214-01-01207 English สิงหาคม 31, 2023 Download File
WAX510D User's Guide V6.60_Ed1 English กรกฎาคม 27, 2023 Download File
WAX510D CLI Reference Guide V6.60 English กรกฎาคม 17, 2023 Download File
WAX510D Firmware 6.60(ABTF.1)C0 English กรกฎาคม 13, 2023 Download File Download File 2
WAX510D Firmware 6.55(ABTF.1)C0 English เมษายน 14, 2023 Download File Download File 2
WAX510D Firmware 6.50(ABTF.2)C0 English มกราคม 18, 2023 Download File Download File 2
WAX510D Datasheet 8 English กันยายน 20, 2022 Download File
WAX510D Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAX510D Declaration WAX510D, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01394 Chinese มิถุนายน 08, 2021 Download File
WAX510D MIB File 2 English เมษายน 09, 2021 Download File
WAX510D Quick Start Guide 003 English พฤศจิกายน 16, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00465 English มิถุนายน 10, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00464 English มิถุนายน 10, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01117 English มิถุนายน 10, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01116 English มิถุนายน 10, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00704 English พฤษภาคม 28, 2020 Download File
WAX510D Certification WAX510D, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00460 Chinese พฤษภาคม 14, 2020 Download File