ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAX610D
802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX610D CLI Reference Guide V6.55 English เมษายน 18, 2023 Download File
WAX610D Firmware 6.55(ABTE.1)C0 English เมษายน 14, 2023 Download File Download File 2
WAX610D User's Guide V6.55_Ed1 English เมษายน 12, 2023 Download File
WAX610D Firmware 6.50(ABTE.2)C0 English มกราคม 18, 2023 Download File Download File 2
WAX610D Datasheet 8 English มกราคม 13, 2023 Download File
WAX610D Firmware 6.50(ABTE.0)C0 English มกราคม 11, 2023 Download File Download File 2
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00086 English กันยายน 22, 2022 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00717 English มิถุนายน 28, 2022 Download File
WAX610D Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAX610D Declaration WAX610D, DoC, CE 002.214-01-01215 English กันยายน 17, 2021 Download File
WAX610D MIB File 1 English เมษายน 13, 2021 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00510 English ธันวาคม 15, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00479 Chinese กันยายน 10, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00478 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00477 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01143 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01133 English กรกฎาคม 29, 2020 Download File
WAX610D Quick Start Guide 001 Multiple languages พฤษภาคม 11, 2020 Download File