ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAX610D
AX3000 WiFi 6 Dual-Radio NebulaFlex Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX610D Declaration WAX610D, DoC, CE 005.214-01-01215 English เมษายน 25, 2024 Download File
WAX610D Datasheet 9 English เมษายน 08, 2024 Download File
WAX610D User's Guide V6.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 15, 2024 Download File
WAX610D Firmware 6.70(ABTE.2)C0 English มกราคม 16, 2024 Download File Download File 2
WAX610D CLI Reference Guide V6.60 English กรกฎาคม 17, 2023 Download File
WAX610D Firmware 6.60(ABTE.1)C0 English กรกฎาคม 13, 2023 Download File Download File 2
WAX610D Firmware 6.55(ABTE.1)C0 English เมษายน 14, 2023 Download File Download File 2
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for Others, WiFi Alliance certificate 001.351-05-00086 English กันยายน 22, 2022 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00717 English มิถุนายน 28, 2022 Download File
WAX610D Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAX610D MIB File 1 English เมษายน 13, 2021 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, Telec certificate/Regulation Report 001.351-03-00510 English ธันวาคม 15, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00479 Chinese กันยายน 10, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00478 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00477 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01143 English กันยายน 09, 2020 Download File
WAX610D Certification WAX610D, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01133 English กรกฎาคม 29, 2020 Download File
WAX610D Quick Start Guide 001 Multiple languages พฤษภาคม 11, 2020 Download File