ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WAX650S
802.11ax (WiFi 6) Dual-Radio Unified Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAX650S Declaration WAX650S, DoC, CE 004.214-01-01174 English เมษายน 25, 2024 Download File
WAX650S Datasheet 8 English เมษายน 08, 2024 Download File
WAX650S User's Guide V6.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 15, 2024 Download File
WAX650S Firmware 6.70(ABRM.2)C0 English มกราคม 16, 2024 Download File Download File 2
WAX650S CLI Reference Guide V6.60 English กรกฎาคม 17, 2023 Download File
WAX650S Firmware 6.60(ABRM.1)C0 English กรกฎาคม 13, 2023 Download File Download File 2
WAX650S Firmware 6.55(ABRM.1)C0 English เมษายน 14, 2023 Download File Download File 2
WAX650S Antenna Specification Matrix 1 English มีนาคม 08, 2022 Download File
WAX650S MIB File 2 English เมษายน 09, 2021 Download File
WAX650S Product Icon 1 English สิงหาคม 09, 2020 Download File
WAX650S Quick Start Guide 002 Multiple languages กุมภาพันธ์ 11, 2020 Download File