ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

WBE660S
BE22000 WiFi 7 Triple-Radio NebulaFlex Pro Access Point
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WBE660S Declaration WBE660S, DoC, CE 002.214-01-01566 English เมษายน 25, 2024 Download File
WBE660S Firmware 6.70(ACGG.3)C0 English เมษายน 17, 2024 Download File Download File 2
WBE660S Datasheet 3 English เมษายน 08, 2024 Download File
WBE660S User's Guide V6.70_Ed1 English กุมภาพันธ์ 15, 2024 Download File
WBE660S Firmware 6.70(ACGG.2)C0 English มกราคม 16, 2024 Download File Download File 2
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00660 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00659 Chinese ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00658 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00657 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00889 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01306 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Certification WBE660S, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01305 English ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Declaration WBE660S, DoC, BSMI (Include RoHS) 001.214-01-01672 Chinese ตุลาคม 23, 2023 Download File
WBE660S Firmware 6.65(ACGG.1)C0 English ตุลาคม 20, 2023 Download File Download File 2
WBE660S CLI Reference Guide V6.29_6.65 English ตุลาคม 16, 2023 Download File
WBE660S Quick Start Guide 001 Multiple languages สิงหาคม 22, 2023 Download File