ศูนย์ดาวน์โหลด

ไม่แน่ใจว่าจะหาหมายเลขรุ่นได้อย่างไร? คลิกที่นี่.

XS3800-28
28-port 10GbE L3 Aggregation Switch
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
XS3800-28 Declaration XS3800-28, DoC, CE 006.214-01-00918 English เมษายน 25, 2024 Download File
XS3800-28 CLI Reference Guide V4.80-4.90_Ed1 English กุมภาพันธ์ 01, 2024 Download File
XS3800-28 Firmware 4.80(ABML.2)C0 English กรกฎาคม 12, 2023 Download File Download File 2
XS3800-28 MIB File 5 English กรกฎาคม 06, 2023 Download File
XS3800-28 User's Guide V4.80_Ed2 English กรกฎาคม 05, 2023 Download File
XS3800-28 Datasheet 7 English เมษายน 20, 2023 Download File
XS3800-28 Handbook 2023.1 English กุมภาพันธ์ 01, 2023 Download File
XS3800-28 Firmware 4.80(ABML.1)C0 English พฤศจิกายน 14, 2022 Download File Download File 2
XS3800-28 Firmware 4.80(ABML.0)C0 English กรกฎาคม 20, 2022 Download File Download File 2
XS3800-28 Quick Start Guide 005 Multiple languages มิถุนายน 27, 2022 Download File
XS3800-28 Product Icon 1 English มกราคม 18, 2019 Download File
XS3800-28 Declaration XS3800-28, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01155 Chinese มกราคม 11, 2019 Download File