Thông báo Pháp lý

All contents are Copyright © Zyxel and/or its affiliates. All rights reserved.

Trang web này và bao gồm bất kỳ trang web truy cập được từ trang chủ được đăng tải và điều hành bởi Zyxel Communications Corporation (“Zyxel”). Với việc truy cập vào trang web này, bạn đã thừa nhận việc chấp nhận các quy tắc và quy định được đề cập dưới đây. Tất cả các quy tắc và quy định áp dụng cho mọi khách truy cập của trang web.

Nếu bạn không thể thực hiện theo bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các trang web này. Đối với bất kỳ vi phạm nào so với quy định, Zyxel sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ. Hãy lưu ý rằng bất kỳ việc sử dụng trái phép nhãn hiệu hàng hoá của Zyxel là một vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, các đạo luật dân sự và hình sự.

Trang web chỉ được sử dụng cá nhân của bạn, do đó bạn không thể bán, phân phối, truyền tải và chỉnh sửa bất kỳ phần mềm, các biểu tượng thương hiệu của Zyxel hoặc tin tức liên quan đến sản phẩm / đồ họa mà bạn sao chép từ trang web này. Bạn có thể tải về phần mềm / firmware từ trang web để sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được phép tấn công hoặc có những hành động gây ảnh hưởng đến người dùng khác hay hoạt động của trang này.

Một số biểu tượng độc quyền của Zyxel như hình ảnh, nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu có thể đươc tải về, tuy nhiên Zyxel không cấp quyền sử dụng những biểu tượng và nhãn hiệu thương mại cho bất kỳ mục đích nào. Bạn đồng ý tuân thủ với các điều khoản đã đề cập trong việc hạn chế sử dụng các tài liệu các trang web. Bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp liên quan đến nhãn hiệu Zyxel là không được phép trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản từ Zyxel.

Zyxel sẽ cố gắng để cập nhật các trang web. Tuy nhiên, Zyxel không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu chính xác nào. Bất kỳ sản phẩm / dịch vụ không được đề cập trên trang WEB, chỉ dành riêng cho bạn tham khảo và cũng không nhận được sự chứng thực & chấp nhận từ Zyxel. Zyxel có thể cập nhật các điều khoản và thông tin theo ý riêng mà không cần phải có thông báo thêm. Tất cả thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Không phải tất cả các sản phẩm / dịch vụ của Zyxel hiển thị trên trang web có ở địa phương và trong nước bạn. Xin vui lòng kiểm tra với đại diện sở tại của Zyxel hoặc với các đại lý hoặc nhà phân phối của bạn để biết thêm thông tin về các sản phẩm / dịch vụ cụ thể.

Trang web này có chứa các liên kết khác nhau đến các trang web khác. Các liên kết này chỉ để thuận tiện cho bạn truy cập và Zyxel không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, độ tin cậy, tính hợp pháp hoặc tính hợp lệ của các nội dung từ các trang web đó. Ngoài ra, Zyxel từ chối bất cứ đề nghị, xác minh cho các trang web của bên thứ ba.