Tin Tức

News

Manufacturers reach new levels of efficiency with Zyxel Networks’ AI-ready solutions

Ngành sản xuất đạt hiệu suất cao hơn với giải pháp tích hợp AI từ Zyxel Networks

Giải pháp linh hoạt và tập trung giúp các nhà sản xuất nhỏ lẻ tận dụng được làn sóng AI
Read more

Manufacturers reach new levels of efficiency with Zyxel Networks’ AI-ready solutions

Scalable, centralized solutions empower even small manufacturers to ride the AI wave
Read more
Tường lửa của Zyxel Networks vinh dự nhận giải Champion trong cuộc khảo sát về bảo mật của techconsult

Tường lửa của Zyxel Networks vinh dự nhận giải Champion trong cuộc khảo sát về bảo mật của techconsult

Nghiên cứu dựa trên trải nghiệm thực tế của người dùng đã làm nổi bật tính thân thiện, đáng tin cậy và tính năng của các sản phẩm của Zyxel Networks, mang lại hiệu suất doanh nghiệp với mức giá phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Read more

Zyxel được nêu tên trong Sustainability Yearbook 2024 của S&P Global

Thuộc Top 5% các tổ chức xuất sắc và là một trong bốn đơn vị tiêu biểu trong ngành được vinh danh.
Read more

Awards & Reviews

Security Solutions Professional User Rating 2024

Network Computing Awards 2024

Ngon Bo Xe

Tinh Te

Media Contacts

Media Contacts

pr@zyxel.com.tw

(+886) 3578 3942