Security
Security

Bảo mật

Tìm hiểu về các tùy chọn cấp phép linh động dành cho thiết bị bảo mật của bạn. Chúng tôi mang đến nhiều loại giấy phép, giúp nâng cao hiệu suất và bảo vệ doanh nghiệp. Các dịch vụ cấp phép của chúng tôi không chỉ bao gồm bảo mật, quản lý, báo cáo mà còn kết nối và các giải pháp chuyên ngành. Hãy lựa chọn giải pháp tốt nhất phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp bạn.