WiFi System
WiFi System

Hệ thống WiFi

Khám phá giải pháp hệ thống WiFi mesh chất lượng, bảo đảm sóng mạng phủ kín mọi nơi. Dù ở không gian rộng hay góc khuất, Multy đem lại sự kết nối internet nhanh và ổn định cho cả gia đình và doanh nghiệp, tất cả nhờ vào công nghệ WiFi Tri-band. Multy được thiết kế tinh tế cho những người muốn dễ dàng quản lý mạng WiFi thông qua một ứng dụng thân thiện. Hãy trải nghiệm Multy và cảm nhận sự khác biệt khi kết nối internet.