Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS1200 PoE Series - GS1200-8HP v2
Switch PoE Web Managed 5 Cổng/8 Cổng Gigabit
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1200-8HP v2 Hướng dẫn sử dụng V2.00_Ed3 English 03 Tháng 6, 2024 Download File
GS1200-8HP v2 Tờ khai GS1200-8HPV2, DoC, CE 007.214-01-00913 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
GS1200-8HP v2 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 002 Multiple languages 28 Tháng 12, 2023 Download File
GS1200-8HP v2 Firmware 2.00(ABMF.3)C0 English 21 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
GS1200-8HP v2 Tài liệu kỹ thuật 5 English 21 Tháng 2, 2023 Download File
GS1200-8HP v2 Firmware V2.00(ABMF.2)C0 English 09 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
GS1200-8HP v2 Chứng nhận GS1200-8HPV2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-01-00881 English 22 Tháng 9, 2022 Download File
GS1200-8HP v2 Firmware V2.00(ABMF.1)C0 English 13 Tháng 10, 2021 Download File Download File 2
GS1200-8HP v2 Chứng nhận GS1200-8HPV2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00550 English 27 Tháng 1, 2021 Download File
GS1200-8HP v2 Tờ khai GS1200-8HPV2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01171 Chinese 15 Tháng 2, 2019 Download File
GS1200-8HP v2 Chứng nhận GS1200-8HPV2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-00882 English 30 Tháng 1, 2018 Download File