Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

GS1915 Series - GS1915-24EP
Switch Smart Managed 8/24 Cổng GbE
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
GS1915-24EP Declaration GS1915-24EP, DoC, CE 003.214-01-01462 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
GS1915-24EP Firmware 4.70(ACDS.3)C0 English 16 Tháng 11, 2022 Download File Download File 2
GS1915-24EP Tập tin MIB 2 English 16 Tháng 11, 2022 Download File
GS1915-24EP Firmware 4.70(ACDS.2)C0 English 01 Tháng 7, 2022 Download File Download File 2
GS1915-24EP Hướng dẫn sử dụng V4.70_Ed4 English 27 Tháng 6, 2022 Download File
GS1915-24EP Firmware 4.70(ACDS.1)C0 English 20 Tháng 6, 2022 Download File Download File 2
GS1915-24EP Sổ tay 2022.1 English 20 Tháng 6, 2022 Download File
GS1915-24EP Tập tin MIB 1 English 20 Tháng 6, 2022 Download File
GS1915-24EP Declaration GS1915-24EP, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01526 Chinese 17 Tháng 6, 2022 Download File
GS1915-24EP Biểu tượng sản phẩm 1 English 17 Tháng 6, 2022 Download File
GS1915-24EP Tài liệu kỹ thuật 1 English 18 Tháng 5, 2022 Download File
GS1915-24EP Hướng dẫn sử dụng V4.70_Ed3 English 04 Tháng 5, 2022 Download File
GS1915-24EP Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 19 Tháng 4, 2022 Download File