Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

MG100 Series - MG-105
Switch Unmanaged 5/8 Cổng 2.5GbE
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
MG-105 Declaration MG-105, DoC, CE 003.214-01-01352 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
MG-105 Datasheet 4 English 21 Tháng 2, 2023 Download File
MG-105 Declaration MG-105, DoC, Taiwan RoHS 002.214-01-01391 Chinese 05 Tháng 10, 2022 Download File
MG-105 Declaration MG-105, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01391 Chinese 03 Tháng 6, 2021 Download File
MG-105 Certification MG-105, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00771 English 14 Tháng 4, 2021 Download File
MG-105 Certification MG-105, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01191 English 14 Tháng 4, 2021 Download File
MG-105 Certification MG-105, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01190 English 14 Tháng 4, 2021 Download File
MG-105 Quick Start Guide 001 Multiple languages 14 Tháng 4, 2021 Download File