Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

Multy M1 - Multy M1 (WSM20)
Hệ thống WiFi 6 Mesh cho Gia Đình AX1800
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
Multy M1 (WSM20) Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối 100ABZF7C0 English 27 Tháng 5, 2024 Download File
Multy M1 (WSM20) Declaration WSM20, DoC, CE 003.214-01-01369 English 26 Tháng 4, 2024 Download File
Multy M1 (WSM20) Lưu ý phát hành 100ABZF6C0 English 26 Tháng 10, 2023 Download File
Multy M1 (WSM20) Tài liệu kỹ thuật 3 English 02 Tháng 3, 2023 Download File
Multy M1 (WSM20) Hướng dẫn bắt đầu nhanh 003 Multiple languages 04 Tháng 7, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Certification WSM20, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00533 Chinese 15 Tháng 4, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Certification WSM20, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00532 English 15 Tháng 4, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Declaration WSM20, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01488 Chinese 06 Tháng 4, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Hướng dẫn sử dụng V2.40_Ed2 English 10 Tháng 3, 2022 Download File
Multy M1 (WSM20) Certification WSM20, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00789 English 16 Tháng 9, 2021 Download File