Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NR2101
5G NR Mobile WiFi
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NR2101 Declaration NR2101, DoC, CE 005.214-01-01245 English 29 Tháng 4, 2024 Download File
NR2101 Tài liệu kỹ thuật 7 English 09 Tháng 12, 2022 Download File
NR2101 Certification NR2101, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 002.351-03-00512 English 10 Tháng 2, 2022 Download File
NR2101 Certification NR2101, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01181 English 10 Tháng 2, 2022 Download File
NR2101 Declaration NR2101, DoC, CE 003.214-01-01245 English 21 Tháng 12, 2021 Download File
NR2101 Hướng dẫn sử dụng V1.0, Ed2 English 21 Tháng 12, 2021 Download File
NR2101 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 27 Tháng 10, 2020 Download File