Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

NR5101
5G NR Indoor Router
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
NR5101 Hướng dẫn sử dụng Version 4.40 Ed 4 English 06 Tháng 7, 2023 Download File
NR5101 Firmware V1.00(ABVC.6)C1 English 10 Tháng 1, 2023 Download File Download File 2
NR5101 Certification NR5101, Regulation Certificates for RF, International approval 001.351-03-00540 English 11 Tháng 3, 2022 Download File
NR5101 Tài liệu kỹ thuật 5 English 24 Tháng 1, 2022 Download File
NR5101 Certification NR5101, Regulation Certificates for RF, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00527 English 28 Tháng 9, 2021 Download File
NR5101 Certification NR5101, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01204 English 28 Tháng 9, 2021 Download File
NR5101 Certification NR5101, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00767 English 19 Tháng 3, 2021 Download File