Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

PLA6457
G.hn 2400 Mbps Wave 2 Powerline Pass-thru Gigabit Ethernet Adapter
PLA6457
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
PLA6457 Firmware V1.00(ACAJ.2)C0 English 22 Tháng 11, 2023 Download File Download File 2
PLA6457 Declaration PLA6457, DoC, CE 002.214-01-01410 English 31 Tháng 8, 2023 Download File
PLA6457 Firmware 100ACAJ1C0 English 08 Tháng 8, 2023 Download File Download File 2
PLA6457 Certification PLA6457, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 002.351-02-00787 English 12 Tháng 10, 2021 Download File
PLA6457 Hướng dẫn sử dụng V1.00_Ed2 English 25 Tháng 8, 2021 Download File
PLA6457 Declaration PLA6457, DoC, CE 001.214-01-01410 English 12 Tháng 8, 2021 Download File
PLA6457 Declaration PLA6457, DoC, CE 001.214-01-01373 English 05 Tháng 8, 2021 Download File
PLA6457 Firmware V1.00(ACAJ.0)C0 English 04 Tháng 8, 2021 Download File Download File 2
PLA6457 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 30 Tháng 7, 2021 Download File
PLA6457 Tài liệu kỹ thuật 1 English 29 Tháng 6, 2021 Download File