Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

PoE12-30W
PoE+ Injector 2.5G
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
PoE12-30W Tài liệu kỹ thuật 4 English 26 Tháng 3, 2024 Download File
PoE12-30W Declaration PoE12-30W, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01417 Chinese 31 Tháng 8, 2021 Download File
PoE12-30W Certification PoE12-30W, Regulation Certificates for EMC, BSMI Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01200 Chinese 15 Tháng 7, 2021 Download File
PoE12-30W Certification PoE12-30W, Regulation Certificates for Safety, BSMI Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00782 Chinese 30 Tháng 6, 2021 Download File
PoE12-30W Certification PoE12-30W, Regulation Certificates for Safety, CB Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00781 English 30 Tháng 6, 2021 Download File
PoE12-30W Declaration PoE12-30W, DoC, CE 001.214-01-01366 English 09 Tháng 6, 2021 Download File
PoE12-30W Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 14 Tháng 4, 2021 Download File