Thư viện tải về

Không rõ cách tìm tên model? Bấm vào đây

WAC5302D-Sv2
Bộ Phát WiFi 5 Gắn Tường AC1200 Băng Tần Kép NebulaFlex Pro
Model Material Version OS Language Release Date Download Checksum
WAC5302D-Sv2 Declaration WAC5302D-Sv2, DoC, CE 003.214-01-01291 English 25 Tháng 4, 2024 Download File
WAC5302D-Sv2 Tài liệu kỹ thuật 5 English 05 Tháng 9, 2022 Download File
WAC5302D-Sv2 Firmware 6.25(ABVZ.9)C0 English 08 Tháng 4, 2022 Download File Download File 2
WAC5302D-Sv2 Firmware 6.25(ABVZ.6)C0 English 09 Tháng 3, 2022 Download File Download File 2
WAC5302D-Sv2 Ma trận thông số kỹ thuật ăng ten 1 English 08 Tháng 3, 2022 Download File
WAC5302D-Sv2 Hướng dẫn tham khảo CLI V6.25 English 24 Tháng 1, 2022 Download File
WAC5302D-Sv2 Firmware 6.25(ABVZ.4)C0 English 13 Tháng 12, 2021 Download File Download File 2
WAC5302D-Sv2 Hướng dẫn sử dụng V6.20 English 12 Tháng 7, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 Declaration WAC5302D-Sv2, DoC, Taiwan RoHS 001.214-01-01396 Chinese 09 Tháng 6, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 Tập tin MIB 1 English 13 Tháng 4, 2021 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for RF, IC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00494 English 30 Tháng 10, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for Safety, CE-LVD Certificate/ Regulation Report 001.351-02-00721 English 09 Tháng 9, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Hướng dẫn bắt đầu nhanh 001 Multiple languages 08 Tháng 9, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for RF, FCC ID Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00476 English 07 Tháng 9, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for RF, NCC Certificate/ Regulation Report 001.351-03-00475 Chinese 07 Tháng 9, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for EMC, FCC Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01142 English 07 Tháng 9, 2020 Download File
WAC5302D-Sv2 Certification WAC5302D-Sv2, Regulation Certificates for EMC, CE Certificate/ Regulation Report 001.351-01-01141 English 07 Tháng 9, 2020 Download File